reede, 17. veebruar 2017

Seitse taoistlikku meistritSurematu Chung-li Ch’üan ütles lahkelt [meister Wangile]: „Õige pea puhkeb õide surematuse virsikupuu ja selle auks korraldatakse suur pidustus, kuhu kogunevad kõik surematud. Virsikupuu kasvab K’un-luni mäel, kus see iga tuhande aasta tagant õitsele puhkeb. Iga tuhande aasta tagant viljastub üks seeme ning seemnest saab tuhande aasta pärast vili. Virsikupuu vilja täielikuks valmimiseks kulub kolm tuhat aastat. Valminud virsik on suur nagu melon, punane ja läikiv, ning isegi üks suutäis sellest pikendaks su eluiga tuhande aasta võrra. Taevane Keisrinna ei soovi seda vilja vaid üksinda nautida. Seetõttu on ta kutsunud pidusöögile kõik need, kelle nimed on tähendatud surematute rullraamatusse. Põhja Koolkonna seitse taoistlikku meistrit on samuti selles nimekirjas, kuid et pidustustel osaleda, peavad nad selleks ajaks Taosse jõudma. Kui kõik kutsutud ei osale, on Taevane Keisrinna väga pettunud. 

Inimkonna esimesel ajastul saavutas surematuse tuhat surelikku. Teisel ajastul saavutas surematuse paarsada inimest. Need surematud naasevad pärast seda, kui Taevane Keisrinna pidustustel nende tegusid on tunnustanud, maisesse ilma, et aidata kõigil inimestel taassünniahelatest pääseda. Kui sul ei õnnestu aidata oma seitsmel õpilasel pidustuste ajaks Taosse jõuda, peavad paljud surelikud oma õpetajate ilmumist veel kolm tuhat aastat ootama ... Mine sinna, kus maa kohtub merega, kus hobuseid on külluses ning külad paiknevad laineliste küngaste nõlvadel.“ 

Wang seadis otsekohe sammud Shantungi provintsi poole. Ta jõudis Ning-hai maakonda (mis tähendab „asulat mere kaldal“). Seal lõpetas ta oma rännaku ...
Ning-hai maakonnas elas üks Ma suguvõssa kuuluv jõukas perekond. Perekonnapea nimi oli Ma Yü. Tema vanemad olid surnud, kui ta veel noor oli, ja olles ainuke laps, kasvas ta üles üksi. Ma Yü päris vanemate äri, abiellus ilusa ja targa naisega, kelle nimi oli Sun Yüan-chen, ning elas rahulikku ja mugavat elu Made suures häärberis. Sun Yüan-chen oli tähelepanuväärne naine. Ta oli õrn ja loomult rahulik, talle meeldis uurida klassikuid ning ta hindas lihtsat elu, hoolimata sellest, et Ma perekond oli väga rikas. Õmblemisele ja teistele tavapärastele naiste tegevustele eelistas ta maalimist, kalligraafiat ning luuletuste kirjutamist. Erinevalt oma kaasaegsetest naistest osales ta ka aktiivselt perekonnaäri juhtimises ja andis sageli oma abikaasale ärialast nõu. Ma Yü pidas oma naise tarkusest väga lugu ja tervitas tema osalemist otsuste langetamisel. Nad nautisid teineteise seltskonda, sest neil olid ühised vaimsed huvid. Nende suhe põhines vastastikusel hoolimisel ja austusel. Kõik tundus olevat täiuslik, välja arvatud see, et neil polnud lapsi ning nad mõlemad hakkasid lähenema neljakümnendale eluaastale.

Ühel päeval, kui sügislehed langesid, istusid Ma Yü ja Sun Yüan-chen aiapaviljonis. Korraga Ma Yü ohkas ja ütles naisele: „Me mõlemad läheneme juba neljakümnele ning meil pole poega, kes perekonnaliini jätkaks ja pereäri eest hoolt kannaks. Mis küll saab meie raske töö viljadest pärast meie surma?“ Sun Yüan-chen vastas: „Kolm Keisrit, kangelased Yü ja Shun, Seitse Väepealikku, Liu Pei ja tema kuulus strateeg K’ung Ming ning kõigi dünastiate keisrid on nüüdseks läinud ja igavikku vajunud. Mida püsivat nendest maha jäi? Keisrite varandused on mõõtmatult suuremad kui meie oma, kuid lõpuks langevad ka need tolmuks. Materiaalsed asjad on ajutised. Miks peaksime muretsema selle pärast, mis neist saab?“ Ma Yü naeris heasüdamlikult ning ütles: „Isegi kui materiaalsed asjad on ajutised, siis vähemalt on teistel pojad, kes nende perekonnaliini edasi kannavad. Aga meie oleme täiesti tühjade kätega.“ Selle peale vastas Sun Yüan-Chen: „Me pole tegelikult sugugi tühjade kätega, sest selleks, et olla tõeliselt tühi, tuleb kõigepealt leida tõelise tühjuse allikas.“ Ta jätkas: „Kui me mõtleme, et järglaste saamine aitab meil igavesti edasi kesta, piisab vaid sellest, kui mõelda Chou dünastia keiser Wenile. Räägitakse, et tal oli sada poega. Kui paljusid Chi perekonnanime kandvaid inimesi sa kohanud oled? Mõtle teiste vana aja kuulsate ja suurte suguvõsade peale. Paljudel neist pole järglasi, kes nende haudu külastaksid. Mõtle matmispaikade peale, kus paljud hauad on hooletusse jäetud. Isegi kui meil oleksid pojad ja tütred, ei teaks me, mis juhtub pärast meie surma. Milleks muretseda asjade pärast, mida me ei näe ning millest me midagi teada ei saa? Sina ja mina oleme elanud õnnelikku elu. Me oleme rikkad, kuid sellele vaatamata on võimalik päevas süüa vaid teatud kogus toitu ning magada öösel teatud arv tunde. Rikkused ja varandused ei aita meil pääseda surmast. Kindel on see, et ühel päeval me sureme, olgu me siis rikkad või vaesed.“

Sun Yüan-chen jätkas: „Me peaksime endale jäänud aastaid paremini kasutama. Selle asemel, et istuda ja muretseda, mis võib juhtuda pärast meie surma, peaksime otsima endale õpetaja, kes juhataks meid surematuse rajale, et meie vaim saaks maise ilma kütkeist vabaneda.“ Ma Yü vastas: „Kõik need surematuse saavutamise meetodid on vaid legendid. Kõik vananevad ja surevad. Sellel, millel on algus, peab olema ka lõpp.“ Kuid Sun Yüan-chen ütles: „Abikaasa, kuula mind. Ma pole kuigi haritud, kuid olen lugenud mõningaid taoistlikke klassikuid, kes räägivad sisemisest alkeemiast. Nad kirjeldavad, kuidas muundada seksuaalenergiat eluenergiaks, kuidas muundada eluenergiat vaimseks energiaks, kuidas õpetada vaimule tühjusesse naasmist ning kuidas tühjust Taoga üheks sulatada. See on surematuse tee.“ Ma Yü ütles: „Ma ei saa aru, kuidas on võimalik ühte liiki energiat teiseks muundada?” Sun Yüan-chen kostis: „Transformatsiooni meetodeid õpetavad valgustunud meistrid, kes kõik need transformatsioonid ise läbinud on. Kui soovid rohkem teada, pead otsima õpetaja, kes sind juhendab.“ Selle peale ütles Ma Yü: „Mu naine, sa oled tark ja tead palju. Palun ole minu õpetaja ning õpeta mulle neid asju.“ Sun Yüan-chen vastas: „Abikaasa, minu teadmised on pinnapealsed. Ma olen lugenud vaid paari raamatut. Ma ei saa olla sinu õpetaja. Me peaksime üritama leida mõne taoistliku meistri, kes meid õpetaks.“ Ma Yü ütles: „Ma otsiksin endale hea meelega vaimse õpetaja, kuid kardan, et mul pole vajalikku aluspõhja taoistliku sisemise alkeemia õppimiseks. Räägitakse, et neil, kes soovivad läbida taoistliku väljaõppe, peab olema tugev ja sügav vundament. Mul pole vähimatki aimu, mida taoistlik praktika endast kujutab.“ Kuid Sun Yüan-chen kostis: „Fakt, et me oleme inimkehas, näitab, et meil on vajalik aluspõhi olemas. See on eelmiste elude heade tegude tagajärg, sest vastasel korral poleks me selles elus inimestena kehastunud. Seda, kas vundament on pinnapealne või sügav, saab näha inimese vaimsete võimete, füüsilise seisundi ja õnne järgi. Need, kellel on pinnapealne aluspõhi, võivad sündida siia ilma halva tervisega, madala intellektiga, vaestesse peredesse või vigasena. Need, kellel on sügav vundament, sünnivad hea tervisega, neil on kõrge intelligentsus ning neid ümbritseb küllus ja mugavus. Siiski pole vundament sõltuv vaid eelmiste elude tegudest. Seda võib tugevdada ka käesolevas elus häid tegusid tehes. Samamoodi võib hea vundamendi hävitada selles elus halbu tegusid tehes. Abikaasa, sa oled sündinud jõukasse perekonda ja sind on õnnistatud hea tervisega. See näitab, et sinu aluspõhi on tugev.“

Ma Yü oli vaimsete kalduvustega inimene. Nüüd, kui ta olid kuulnud oma naise arutlust, tänas ta teda palju kordi ja ütles: „Lähme otsekohe ning otsime endale õpetaja. Kuid kust me oma otsinguid alustama peaksime?“ Sun Yüan-chen vastas: „See ei peaks kuigi raske olema. Ma olen näinud üht vana meest, kes sageli selles linnas kerjab. Tema välimusest on näha, et ta pole tavaline mees. Tema silmad säravad. Tema nägu õhetab ja kõrgest east hoolimata on ta juuksed mustad. Ta peab olema valgustunu. Miks mitte kutsuda ta siia ning paluda tal meie õpetajaks hakata?“ Ma Yü vastas: „Väga hea. Mingem siis teda otsima. Ja kui ta ka pole taoistlik meister, peaksime sellele vaatamata kerjusele ulualust pakkuma.“

Sun Yüan-chen ja Ma Yü arutlevad Tao õpetuste üle ja otsustavad leida endale õpetaja.

Nende aastate jooksul, mis Wang Ch’ung-yan Ning-hai maakonnas veetis, oli ta jätkanud oma maagiliste võimete täiustamist ja enese sisemist harimist. Ta oli nüüd suuteline nägema tulevikku ja aimama ette paljusid sündmusi. Ta oskas näha inimeste südamesse ning hinnata nende vundamendi tugevust ja eduvõimalusi Taosse jõudmiseks. Nüüd mõistis ta, mida surematu Ch’ung-li Ch’üan silmas pidas, kui ütles: „Vaata sinna, kus hobuseid on külluses“ (sõna, mis tähistab hiina keeles „hobust“, on ma, nagu Ma Yü perekonnanimes). Ta teadis, et tema seitsme õpilase kogunemine algab Ma Yü ja tema naisega. Seepärast püsis ta Ma Yü maja lähistel ja ootas kannatlikult soodsa võimaluse tekkimist. Ta oli Ma Yüd eemalt näinud ja teadis, et too on vooruslik mees. Ta oli kaks korda näinud ka Sun Yüan-cheni ja teadis, et tollel on imetlusväärne mõistus. Ta polnud nendega ühendust võtnud, sest tundis, et kui nemad ei astu esimest sammu, oleks nende kohtumine pealesunnitud. Seega oli ta kõigi nende aastate jooksul lasknud end näha Ma härrastemaja lähistel ristteel kerjamas. Linnaelanikud nägid vaid kerjust, kuid Sun Yüan-chen polnud tavaline naine. Tema nägi kerjuses õpetajat, kes juhib nii tema kui tema abikaasa surematute ilma. Räägitakse, et Wang Ch’ung-yangi seitsmest õpilasest saavutas just Sun Yüan-chen [taoistliku nimega Sun Pu-erh] kõige kõrgema sisemise valgustatuse taseme.

Pärast seda, kui Ma Yü ja Sun Yüan-chen olid otsustanud paluda vanal kerjusel nende õpetajaks hakata, pani Ma Yü oma maja ette seisma teenri, kellele tehti ülesandeks otsekohe teatada, kui kerjus välja ilmub. Ühel päeval, kui Ma Yü parajasti elutoas istus ning kerjusest uudiseid ootas, jooksis sisse teener ja teataski, et kerjust on nähtud teisel pool tänavat. Kui Ma Yü seda kuulis, tõusis ta silmapilk püsti ja ruttas välisukse poole ...


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar