teisipäev, 30. juuni 2015

Inimsuhete tervendamine – katkend raamatust VABANEMISE VÄGI

 
Inimsuhete tervendamine


Tavamaailmas ehk kolmandas dimensioonis põhinevad inimsuhted sageli maskidel, mis omavahel suhelda üritavad. Kuna inimeste hinged on suurema osa ajast eemalviibivad, sarnaneb pinna­pealne suhtlemine kolmandas dimensioonis enamasti nukuteatriga, kus kohalolijad ei ole mitte elavad inimesed, vaid erinevate jõudude poolt juhitavad marionetid.

Liikudes edasi neljandasse dimensiooni, muutub suhtlemine juba palju läbinähtavamaks. Enam ei ole võimalik lõputult teeselda ja valetada, sest inimese tegelikud kavatsused paistavad läbi. Tema energiaväli muutub teistele tajutavaks ning tundlikumad inimesed saavad aru, et välises maailmas etenduv näitemäng ei vasta sellele, mis samal ajal energiamaailmas toimub. Siiski on neljandas dimensioonis võimalik tekitada illusioone – valetada energiatasandil. Selleks on suutelised need inimesed, kes suudavad oma energiaid valitseda või endale teistelt varastatud valgust ümber panna. Mõned inimesed aga lihtsalt loovad enda jaoks mingi väljamõeldud maailma, kus nad ennast turvaliselt tunnevad.


Viies dimensioon on juba ülestõusnud meistrite tasand, inimsuhete kuldajastu, kus ollakse kontaktis oma tõelise jumaliku olemusega. Viiendas dimensioonis toimub suhtlemine üksnes kõrgemate minade vahel, sest inimesed on otseühenduses Allikaga ning toimivad vaimu tasandilt lähtudes. Kõik teavad oma rolli suures jumalikus tervikmustris ning naudivad seda, mida nad on tegema tulnud, tundes väga suurt rõõmu teiste aitamisest ja toetamisest.

Praegusel ajal Maale tulvavad energiad on oluliselt tõstnud nii meie planeedi kui selle elanike üldist sagedust ning ka inimsuhted on nüüd võimalikud nii kolmanda, neljanda kui viienda dimensiooni tasandil. Siiski saabub uus kuldajastu inimsuhetesse alles siis, kui meie omavahelised suhted täielikult uuele tasandile tõusevad, hakates põhinema üksnes vastastikkusel austusel, usaldusel ja hingearmastusel ning üksteises oleva jumalikkuse nägemisel ja tunnustamisel.

Kuna praegune üleminekuaeg on toonud kaasa meis seni uinunud selgeltnägemisvõime ärkamise ja süvenemise ning sotsiaalsed maskid on muutunud järjest läbipaistvamaks, siis tunnevad hingetasandil omavahel kokkumääratud inimesed üksteist kergemini ära. Järjest sagedamini esineb varasematel aegadel üliharuldasi kaksikleekide kohtumisi ning üha laiemalt levivad hingesugulusel põhinevad inimsuhted. See kergendab elu märgatavalt ning toob kaasa ka inimeste loomisvõime suurenemise, sest omavaheline võimuvõitlus asendub nüüd üksteise kõrgema tee toetamise ja kõikide osapoolte huve arvestava koostööga.

Sedamööda, kuidas üha rohkem inimesi on kontaktis oma kõrgeima olemusega ning suudavad toimida viienda dimensiooni sageduses, hakkavad omavahel suhtlema inimeste kõrgemad minad ning mis tahes suhteid puudutavate otsuste langetamisel võetakse arvesse eelmistes eludes õpitut, Kõrgemat Tahet ja jumalikku plaani ning toimitakse vastavalt sellele, mis on kõigi jaoks õige ja edasiviiv.

Iseenesestmõistetavalt on inimsuhete kuldajastu aluseks toimimine südametasandil, mis tähendab seda, et iga indiviidi südames hiilgav jumalik kohalolek suhtleb teiste inimeste südametes ärganud jumalikkusega, moodustades inimeste vahele imelisi valgusesildu ning võimaldades väga kõrgsageduslikku ühisloomingut ja koostööd kõikides eluvaldkondades.

Selle ideaalini jõudmist takistab eelkõige see, et inimesi tõmbavad endiselt kokku lahendamata karmajõud ning karmasuhete puhul ei taha osapooled üksteise kõrgemat olemust tunnistada, kuna puhast nägemust varjutavad eelmistest eludest pärinevad ebakõlalised ja lahendamata energiad. Lisaks tehakse sageli kõik – kas teadlikult või ebateadlikult –, et takistada kaasinimest tema vaimsete eesmärkide saavutamisel.

Kõige tähtsam juhis mis tahes pidurdavate mustrite ületamiseks on saada aru sellest, et jumalike olenditena oleme väärt kogema armastavaid ja toetavaid inimsuhteid. Ennast ja teisi väärtustades leiame tee, kuidas kutsuda oma ellu üksnes selliseid suhteid, mis meid tõeliselt õnnelikuks teevad.


ENESEVÄÄRTUSTAMINE

Vastastikkust toetust pakkuvad ja õigetele alustele rajatud inimsuhted algavad alati eneseväärtustamisest. Eneseväärtustamine ei ole sama, mis kõrge enesehinnang, sest see võib järgmisel hetkel asenduda madala enesehinnanguga. Kõikumine iseloomustab egole omast alaväärsus- ja üleväärsuskompleksi, millel ei ole tõelise eneseväärtustamisega mitte midagi ühist.

Eneseväärtustamine on seeselava vaimu väärtustamine ning küsimus ei ole üldse selles, kas ollakse teistest parem või halvem, vaid tähtis on ühendusesolek oma sisemise jumalikkusega.

Eneseväärtustamisega kaasneb alati mõistmine, et ka kõik teised on väärtuslikud – sõltumata sellest, kas nad juba on eneses peituvast mõõtmatust potentsiaalist teadlikud või mitte. Just sees­elava vaimu tõttu, kes peitub eranditult igaühes, on kõik olendid väärtuslikud. Keegi pole teistest parem ega halvem, erinev on üksnes igaühe individuaalne ärkveloleku tasand.

Siin reaalsuses me kõik teatud mõttes magame. Mõne uni on juba üsna kerge, teine jälle magab väga sügavalt. Kui suudaksime igal hetkel täielikult ärkvel olla ega kaotaks enam teadlikkust oma tõelisest olemusest, siis oleks meie kehastumise eesmärk täidetud ning selle reaalsuse tähtsaim õppetund selgeks saadud. Aga seni, kuni me ikka veel aeg-ajalt unne suigume, on vaja ennast treenida ja ärkvel püsimist üha edasi harjutada.

Seega on eneseväärtustamise aluseks ärkvelolek ja teadlikkus seeselavast vaimust. See on teadmine, et olete väärt vaimse maailma igakülgset abi ja ka toetavaid suhteid teiste inimestega. Te olete väärt elama õnnelikku elu ning ka seda, et teie isiklik elu- ja loomeenergia on alati teie enda käsutuses. Kellelgi ei ole õigust võtta teie energiat. Seega olete väärt suhtlema ainult nende inimestega, kellega te tõeliselt suhelda soovite. Te ei pea elama kellegi ootustele vastavalt. Kuid te ei tohiks nõuda ka teistelt, et nemad teie ootusi täidaksid.

Tavaliselt on inimestel teiste suhtes väga suured ootused. Selliste ootustega kokku puutudes võib teil tekkida automaatne reaktsioon neid täita, sest paljud teist tahavad olla head inimesed. Probleemiks on see, et hindate end selle järgi, kuidas teised teid näevad. Te väärtustate ennast vastavalt sellele, kas teised liigitavad teid heaks või halvaks. See on illusioon, mis tuleb ületada, sest on täiesti vale lähtuda eneseväärtustamisel teiste arvamusest.

Tähtis on üksnes see, et te elaksite ja toimiksite kooskõlas oma sisemise tõetunnetusega.

Kas te väärtustate ennast? Kas väärtustate oma aega ning lubate endal olla see, kes te tõeliselt olete? Kas väärtustate ennast oma suhetes teiste inimestega? Kas väärtustate end piisavalt, et toimida kooskõlas oma sisemise juhtimisega, või püüate end pidevalt kohandada ja kompromisse teha?

Loomulikult on olukordi, kus kompromissid on vajalikud või isegi möödapääsmatud. Siiski tuleb alati jälgida, et te ei läheks kompromisse tehes vastuollu oma sisemise tõetunnetusega. Vastasel juhul tuleb kompromissi tegemisest loobuda ning oma veendumustele kindlaks jääda.

Oluline on aru saada sellest, et inimesi armastades ei pea te ilmtingimata nende tahtmist täitma, eriti juhul, kui see neid tegelikult sugugi ei aita.

Kui teile tundub, et te ei väärtusta ennast piisavalt, siis võtke nüüd ja praegu vastu otsus ennast väärtustama hakata. Eneseväärtustamine on teie edasimineku aluseks, sest kui te ennast tõeliselt hindate, siis ei libise te tagasi olukordadesse, kus teie energiatase allapoole kriitilist piiri langeb. Te olete väärt seda, et ennast energiast laetuna ja õnnelikuna tunda. Siis on ka teie suhted teiste inimestega vastastikku toetavad ja harmoonilised.

Me oleme iseenesest terviklikud, seega ei ole meil vaja sirutuda enesest väljapoole. Kuigi keha tasandil oleme kas naised või mehed, ei tähenda see, et hingel ja vaimul oleks kindlaksmääratud sugu. Meie kõrgem olemus sisaldab mõlemaid kosmilisi polaarsusi – nii jumalikku meespoolt kui jumalikku naispoolt.

Tõeliselt toimivaid suhteid saame kogeda siis, kui oleme enda sees ära tundnud oma sisemise meespoole ja sisemise naispoole, jumala ja jumalanna; kui me neid sisemisi osasid võrdselt väärtustame, mõistes nii naiseks kui meheks olemise rolli ja pühadust, ning kui me sisimas teame, kuidas neid rolle teostada tuleb.

Sõltumata sellest, kas oleme sündinud naise või mehena, tuleb meil olla oma sisemisele naisele toetav ja armastav meespool ning sisemisele mehele toetav ja armastav naispool, sest siis kogeme ka välises reaalsuses vastassugupoole esindajatelt üksnes toetust, armastust, mõistmist ja väärtustamist.

Kõigil naistel on ülioluline saada ühendust oma sisemise jumalannaga, kuid lisaks sellele tuleks neil äratada ka eneses peituv rahumeelne sõdalane – jumalik meespool selle kõrgeimas ja puhtaimas tähenduses – ehk teiste sõnadega, oma väeaspekt. Ka meeste jaoks on äärmiselt oluline, et nad saaksid ühendust nii oma jumaliku väeaspektiga kui eneses peituva jumalannaenergiaga, sest see vallandab neis peituva loomingulisuse.

Vastasel juhul sirutuvad nii mehed kui naised pidevalt enesest väljapoole, et saada puuduvat energiat vastassoo esindajatelt või teatud juhtudel ka samast soost inimestelt, kes ihaldatud energiat omavad.

Seepärast on tähtis, et meie sisemised polaarsused oleksid täiuslikult tasakaalus, sest ainult siis saavad meie suhted välises maailmas uuele tasandile liikuda. Vastasel juhul lõppevad kõik meie jaoks olulised suhted klammerdumisega, sest inimene lihtsalt sirutub lähedaste suhete puhul enesest väljapoole ning haarab teisest inimesest kramplikult kinni, pidades teda alateadlikult oma täiendenergia allikaks. Tegelikult see nii pole ning teine inimene lihtsalt aitab tal saada kontakti omaenda sisemise täiendpoolega.

Igal inimesel tuleks ära õppida see, kuidas pääseda ligi oma sisemise täiendpoole energiale.

Ainult siis saame pakkuda teistele inimestele tingimusteta armastust, sest kui me ei taha enam teistelt inimestelt midagi vastu saada, hakkab meist kiirguma armastust, mis on palju sügavam ja väärtuslikum kui tavatasandi klammerduv kiindumus, ning see armastus aitab ka teistel oma sisemise jumalikkusega kontakti saada. Lõppkokkuvõttes toovad sellised suhted meie ellu palju rohkem täitumust ja vabadust.

Kui te ei ole oma partnerisse või kaaslasesse klammerdunud, vaid toetate tema jumalikkust ning näete tema kõrgeimat olemust, siis aja jooksul hakkab ta end üha terviklikumana kogema ning vabaneb ka ise klammerdumisest. Te hakkate end palju vabamalt tundma ning teie suhe muutub üha sügavamaks ja rahuldust pakkuvamaks. Te ei karda enam teha enda jaoks õigeid otsuseid, sest teate, et kui lähtute oma sisemisest tervikolemusest, on teie otsused alati kooskõlas ka teie partneri kõrgema olemusega. Ka ei tunne te enam hirmu selle ees, et võiksite teise inimese kaotada. Te teate, et jumalike olenditena elate te igavesti ning et kõrgematel teadvustasanditel toimides ei olegi võimalik kedagi päriselt kaotada. Kaotushirmust vabanemine on sisemise mees- ja naispoole tasakaalustamise ning teineteises peituva jumalikkuse nägemise väärtuslik tagajärg, mis loob tugeva aluspõhja tingimusteta armastuse kogemusele.

Kõige suurem vägi meie sees on armastuse vägi ehk võime armastada ennast ja teisi tingimusteta. See võime on meis kõigis olemas. See on võime armastada sarnaselt Jumalale, kõikidele valgust suunates ning kõike elavat oma valguse ja armastusega üle kallates.

ANDESTAMISE VÄGI

Kõigepealt tuleks aru saada sellest, et tegelikult ei olegi meil mitte kellelegi midagi andestada. Kõik kogetud raskused ja kannatused on teatud mõttes meie enda looming ning ilmunud kas negatiivse karma tagajärjel või siis pühitsustestidena, mida meie kõrgem olemus on genereerinud selleks, et saaksime antud kogemustest õppida ja siis saadud taipamistele tuginedes uuele mõistmise tasandile liikuda.

Reaalsete väljakutsetega silmitsi seistes see siiski nii lihtne ei ole ning kuna kogetud valu vajab alati vabastamist, siis sageli hõlmab see ka andestamist valu põhjustanud isikutele või olukordadele.

Selleks et andestada, tuleb luua endale vaba energeetiline ruum, kus tunnete end kaitstult ning olete ühenduses oma kõrgema olemusega. Taotlege ühendust Allika tervendava valgusega, sisenege meditatsiooni, kutsuge ingleid ja peaingleid ning kujustage neid inimesi, kellele teil on vaja andestada, enda ees seismas. Keskenduge nende kõrgematele olemustele, teades, et nende inimeste kõrgemad minad pole teid mitte kunagi kahjustada soovinud. Öelge neile, et olete neile täielikult andeks andnud ning et nad on vabad. Teadke, et olete nüüd ka ise oma viha ja solvumise ahelatest vabaks saanud.

Andestada on raske siis, kui konflikti põhjuseks on olnud suur energiakaotus. Ja eriti problemaatiliseks võib see osutuda juhul, kui inimesed, kellele te andestada proovite, teilt jätkuvalt energiat võtavad ning teie energiaväli on häiritud energiatorude poolt, mille kaudu teie eluenergiat varastatakse. Et sellistest ahelatest vabaneda, on vajalik ennast teatud ajaks eraldada ning viia läbi sügav energeetiline puhastus. Selleks võite kasutada sobivaid kristalle[1], kutsuda ingleid ja Kõrgema Tahte kiiri, kuni tunnete, et teie energiaväli on täiesti puhas, kaitstud ja häirimatu.

Kuna kõige tõhusama vaimse kaitse tagab teile kõrgemas sageduses püsimine, tuleks teil tegeleda kõigiga, kellele andestada soovite, üksnes oma kõrgema olemuse tasandilt lähtudes ning keskenduda ka nende inimeste sisemisele jumalikkusele. Kõige tähtsam on teha sisemine otsus vabastada ennast mis tahes energeetilistest ahelatest.

Andestades teistele, tuleb teil andestada ka iseendale – et olete andestamist nii kaua edasi lükanud. Seejärel teatage nende inimeste kõrgematele minadele, et nüüdsest alates ei hoia te neid enam omapoolse süüdistamise ja vihaga enda küljes kinni. Kui seda suudate, siis olete ka ise vabad mis tahes negatiivsetest mõjudest, mis nende inimeste egode poolt veel teie suunas tulla võivad, ning ka kõik vanad suhtlemismustrid, mis teid kokku on aheldanud, lahustuvad nüüd ja praegu Allika valguses. Tundke, kuidas teie otsuse peale deaktiveeruvad kõik need jõud, mis on kuni praeguse hetkeni teie elus ebameeldivaid seisundeid tekitanud.

Oluline on veel see, et te oma taotluse kedagi vabaks anda ja ise vabaks saada väga selgelt formuleeriksite ning vajadusel ka kõva häälega välja ütleksite. Samas pole tähtis, et te seda kõneallolevale inimesele füüsilisel tasandil väljendaksite. Suure sisemise muutuse esilekutsumiseks piisab sageli ka sellest, kui teete antud protsessi läbi iseenda sees.

Andestades ning vana viha ja solvumist lahti lastes saate enda käsutusse määratult suure hulga energiat, mis kõik varem viha ja kaitsesüsteemide ülalhoidmise peale kulus. Nüüd aga lõpetate vanal viisil reageerimise ning otsustate, et te ei lähe enam kaasa mitte ühegi manipuleerimismänguga.

Usaldage, et ükski energeetiline nool ei saa teile pihta, kui viibite ise kõrgemas sageduses. Teid lihtsalt ei ole enam seal, kuhu energeetiline rünnak suunatakse. Seal, kus te viibite, muutuvad nooled lillesajuks.


ENESELE ANDESTAMINE
 
Kõigepealt tuleb teil samastada ennast oma kõrgema minaga ning vaadelda siis seda osa iseendast, kellele on vaja andestada, otsekui teist inimest – kedagi, kes te olite minevikus. Ärge olge enda vastu liiga karm, sest andsite ka tol ajal endast parima, tugines neile teadmistele, võimetele ja oskustele, mis olid teie käsutuses. Kõne all olev isiksuseosa on teie tervikolemuse fragment, keda teil tuleb emmata ja oma kõrgema minaga ühendada, vaatamata sellele, et minevikus ei suutnud ta ühel või teisel põhjusel järgida kõrgemat juhtimist.

Meenutage, et olete siin reaalsuses eelkõige selleks, et omandada kogemusi füüsilise maailma kohta, ning et algusest peale on olnud teada, et sellesse tihedasse maailma laskudes on võimatu vigu vältida. Kuid just vigadest õpitaksegi ning ka see konkreetne viga või möödapanek, mida proovite praegu endale andestada, on aidanud teil lõppkokkuvõttes targemaks saada ning edasi liikuda.

Kuid võib-olla polegi te midagi valesti teinud peale selle, et ei ole suutnud endale oma vaimse tee jaoks ruumi luues lakkamatult kõikide suhtes ülevoolavalt armastav ja tähelepanelik olla. Meenutage, et teil ei ole vaja ennast süüdistada, kui kellegi ego oma tahtmist ei saanud. Kuid kui tekkis konflikt ning te tunnete süütundeid, siis on põhjuseks asjaolu, et te ei oska veel oma kõrgema olemusega lakkamatult ühenduses püsida ning teil tuleb seda lihtsalt harjutada.

Vaimne teekond on astmeline protsess ning kõik kogemused viivad vaatamata ajutistele tagasilangustele järjest lähemale taipamisele, et teisi inimesi saate tõeliselt aidata ainult siis, kui olete ühenduses oma kõrgeima olemusega.

Seega, kui kogete negatiivseid energiaid enda sees või enda ümber, tuleb teil alati sirutuda abi saamiseks ülespoole. Te õpite ja avardute kogu aeg, kuni jõuate viimaks kõikehõlmava kaastunde seisundisse, kus kogete häirimatust ning olete kaitstud kõikide negatiivsete energiate eest. Te mõistate, et toimides sellena, kes te tõeliselt olete, ei olegi teil võimalik kedagi kahjustada.


KAASTUNDE TÄHTSUS
 
See maailm siin on äärmiselt ebapüsiv ja pidevas muutumises ning paljudel inimestel meie ümber on väga raske. Me võime küll teada, et kolmanda dimensiooni polaarsusel põhinev reaalsus on illusoorne ja unenäotaoline, kuid see teadmine üksi ei kaota veel maa­ilmast kannatust.

Kannatust aitab leevendada vaid tõeline kaastunne. Oskus kaasa tunda sünnib sügaval meie sisemuses – meie ühendusest oma sisemise jumalikkusega.

Kui viibime tavateadvuseseisundis, siis võime küll väita, et oleme kaastundlikud, aga tegelikkuses me seda ei ole.

Tõeline kaastunne tuleneb sisemisest äratundmisest, et kõik olemasolev on puhas ja kõikeläbistav jumalik valgus. Kaastunne võib avalduda erakordselt võimsa tervendava väena, mis aitab teistes inimestes transformatsiooni esile kutsuda. Te otsekui ujutate oma ümbruse üle tervendava valgusega.

Kui kellelegi tõeliselt kaasa tunnete, siis saate teda alati aidata, isegi kui väliselt näib, et te ei saa selle inimese heaks mitte midagi teha. Kuid muutes oma suhtumise kaastundeks, siis avate teiste jaoks tee valguse poole. See ei pruugi toimuda kohe, vaid alles paljude aastate pärast või koguni mõnes järgmises elus, ent kui te suudate teha ümberlülituse ükskõiksuselt, vihkamiselt või mõnelt muult negatiivselt tundelt tõelisele kaastundele ja tingimusteta armastusele, siis olete avanud nende inimeste jaoks ukse Allikasse.

Et tõelise kaastunde kogemuseni jõuda, tuleb teil suuta väljuda vanadest mustritest, mille tagajärjel olete osalenud võimuvõitluses või kaotanud eluenergiat. Kuni te neist mustritest lahti ei ütle, on teil väga raske olla armastav ja kaastundlik. Te võite küll endale sisendada, et tunnete üksnes armastust ja kaastunnet, kuid päriselt see nii ei ole. See on vaid papist mask või kaastunde joonistus, mille taha te varjate oma tõelisi tundeid. See mask võib teid küll ajutiselt veenda, et olete hea inimene, kuid sel puudub transformeeriv ja tervendav jõud ning te lihtsalt petate ennast. Varem või hiljem tuleb teil endale otsa vaadata ja oma allasurutud tunnetega tegeleda, sest alles siis, kui olete need vabastanud või transformeerinud, jõuate tingimusteta armastuse ja tõelise kaastundeni – nii iseenda kui teiste suhtes.
http://www.valgusesaar.com/?id=24&prodID=3345

[1] Energiavälja kaitseks ja puhastamiseks sobivad väga paljud erinevad kristallid. Tõhusad kaitsekivid on näiteks must turmaliin ja bronsiit, ülivõimsad puhastajad ja tervendajad aga Lemuuria seemnekristallid. Nii kaitseks kui puhastamiseks sobivad hästi ka violetset leeki vahendav ametüst ning rutiilkvarts ehk inglijuuksed. Kaitsvaid, puhastavaid ja tervendavaid kive on väga palju ning teil tuleb välja selgitada, mis just teie jaoks kõige paremini toimib. Suure valiku kristalle ja poolvääriskive leiate Valgusesaare e-poest – www.valgusesaar.com

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar