neljapäev, 21. detsember 2017

Suure Jumalanna tervendus


Katkend raamatust

Ühenduse taastamine Suure Jumalanna erinevate aspektidega avab täiesti uued horisondid ning tõstab meid senisest võrratult avaramale mõistmistasandile, võimaldades selgemalt näha nii meie kaugeimat minevikku kui ka olevikku ja tulevikku. Tegemist on sisetasandi pühitsusega, mis teisendab senised arusaamad Jumalast/Jumalannast kõikehõlmavaks ja terviklikuks Kõiksusega üksolemise kogemuseks. 

Esmalt ilmutab Suur Jumalanna end Tühjusest või Ürgmerest kerkiva hiiglasliku ja meie senitoiminud vaimseid mõttekonstruktsioone purustava kohalolekuna. Ta võib ilmutada nii Tähe, Päikese, Kuu kui ka Maana, kuid Tema päikeseaspekt, mida oleme nimetanud ka Kuldseks Emandaks, on Suure Jumalanna ülim ja samas ka kõige varjatum väljendus, millest on paljudes kultuurides aastatuhandeid teadlikult vaikitud. Just siin peitub Tema vahetu, valgustav, tervendav ja puhtasse armastuse vibratsiooni tõstev olemus, mis avab meie ees kuldajastu väravad, juhatades meid kogemuslikult tagasi puhtaste olemisviiside juurde – siin ja praegu. 


Kinoku Y. Graft

Algul hakkasin ma Kuldset Emandat lihtsalt igal pool „nägema“. Mõni aasta tagasi külastasin Kiigeoru hiit, Tartu lähedal asuvat iidset pühapaika, mis mõjus üsna mahajäetuna. Kuid keset võsa ja räga kasvavad ringikujuliselt igivanad künnapuud, mida on tõenäoliselt kunagi olnud kaksteist, ehkki nüüd on neid vaid üksteist järel – õigemini kümme, sest üks puudest on ümber kukkunud. Puud on võssakasvanud ja esmapilgul raskesti märgatavad, sest hiis on nii kõrghaldjate kui ka inimeste poolt hooletusse jäetud, ehkki tundub, et aeg-ajalt seda kohta siiski külastatakse. Ja ometi kogesin seal viibides täiesti ootamatult, kuidas väga ere valgus selle võssakasvanud puuderingi keskele murdis. See oli Kuldne Emand, hästi särav ja kiirgav, kõikidest looridest vabanenud Suure Jumalanna kohalolek. Ja ka puud Tema ümber ärkasid otsekui ellu ning ma nägin, et sisetasanditel oli tegu Tema vägevate kaitsjatega. Kuigi puid oli üksteist, tajusin kaheteistkümne kaitsja kohalolekut, seepärast oletangi, et ehk kunagi oli puid selles ringis rohkem. Jumalanna kaitsjad olid suured ja võimsad vägilased, kellega sain esmakordselt kontakti 2007. aasta kevadel, pronksiöö sündmuste aegu. Siis ilmusid nad mulle meditatsioonis, moodustades Eesti ümber kaitsva ringi. Ja ma mäletan, et koos selle pildiga tuli väga selge arusaam, et seekord on Eesti kaitstud ja võõrvõimu siia enam sisse ei lasta. Need kaitsjad on olnud meie maaga seotud juba tuhandeid aastaid ja nende süda ehk kese on Kuldne Emand, Suure Jumalanna päikeseaspekti kohalolek. 


Kiigeoru hiis kevadel. Allikas: hiveminer.com

Tegemist on mustriga, mis on olnud iseloomulik mitmetele kõrgema vibratsiooniga ajastutele siin planeedil, sest just siis on kogetud kogu olemasolu keskmes Päikesejumalannat. Suure Jumalanna päikeseaspekt ei ole aga üksnes see päike, mida me näeme taevas, vaid Maa peale laskunud Suure Keskpäikese kohalolek. Ta on kuldse päeva valgus, küllus, sära ja õitseng. 

Kuldne Emand ilmutab end Altja rannas. Foto: Riina Grethiel

Veel kuus tuhat aastat tagasi oli just see kohalolek kõige tähtsam vaimne jõud meie kaugete esivanemate jaoks, kelle asustusala oli siis palju suurem kui praegune Eesti, hõlmates kogu Läänemere ümbrust, sh Skandinaaviat, Lätit, Leedut, Poolat, Valgevenet ja ka teatud piirkondi praegusest Saksamaast, Venemaast ja Ukrainast. Läänemeresoomlased olid tol ajal üks rahvas – õigemini nii kultuuriliselt, keeleliselt kui ka energeetiliselt ühtekuuluvate hõimude kogum. 


Kaugemast minevikust rääkides tuleb muidugi arvestada, et selles leidub niivõrd palju erinevaid kihistusi ja ajaperioode, mida suurema selguse saavutamiseks tuleks kõiki eraldi vaadelda. Päikesejumalanna tundmise hiilgeaeg langes aga ühte nn viimase, Hilis-Hüperborea kuldajastuga, mil agressiivne indoeuroopa sõdalaskultuur polnud neile aladele veel sisse tunginud ning kui kogu seda hiiglaslikku maa-ala iseloomustas puhas rahuvibratsioon. Oskus toimida rahumeelselt pärines aga veelgi iidsemast, jääajaeelsest Hüperborea kuldajastust, mil seda maad siin asustas vanem rass, kes on nüüdseks täielikult valgustunud. Hüperborea tarkusi hoiti alal suulise ülekande teel selleks pühitsetud teadmanaiste ja teadmameeste poolt, kes moodustasid omamoodi mitte-hierarhilise preesterkonna ning seda maad siin oma teadmiste ja maagiliste võimete abil kaitsesid, hoides koostöös kõrgemas dimensioonis asuvate hüperborealastega eemale ka kõik potentsiaalsed sissetungijad. 

Foto: Riina Grethiel

Aga ajapikku maailm muutus ning, nagu me oleme juba rääkinud, tõrjuti meie rahumeelsed esivanemad üha enam praeguse Eesti ja Soome alade suunas. Umbes tuhat viissada aastat tagasi olid ka Eesti ja Soome end teineteisest energeetiliselt lahku rebinud ning tendents üha väiksemate rahvagruppide suunas, kes oma naabreid võõraiks pidasid, üha süvenes. See kõik viis ka kaugenemiseni Kuldse Emanda kõiketervendavast rahuvibratsioonist ning sõjakamate jumalate ja jumalannade esilekerkimiseni. Tegemist oli väga pika protsessiga, kuid selleks ajaks, kui ristisõdijad 13. sajandil Eesti- ja Liivimaa vallutasid, oli Kuldne Emand juba unustusehõlma vajumas. Tema asemele oli tulnud Suure Jumalanna karmim aspekt, Taara-Kaali, kes väestas meessoost sõdalasi. See oli ajastu vajadus, sest sedamööda, kuidas rahva vibratsioonisagedus langes, nõrgenesid maagilised kaitsed ning sõjaline jõud muutus iga päevaga üha olulisemaks. 


Üks põhjus, miks see maa siin alistati, seisnes selles, et ristisõdijad saabusid Eestit ja Liivimaad vallutama Neitsi Maarja lipu all, kelles aga elas edasi teatud osa Kuldse Emanda kohalolekust. See tegi Eestimaa vägevad kaitsejumalused, kelle kõige tähtsamaks missiooniks oli alati olnud Kuldse Emanda kaitsmine, võõrvallutajate ees jõuetuks. 


Kuldse Emanda tervendavad valgusmustrid

Keskendugem nüüd Suure Jumalanna päikeseaspektile – Tema kõige puhtamale, külluslikumale ja tervendavamale kohalolekule, kes on tõepoolest meile taas väga lähedale tulnud. Kui Teda kutsute või Talle oma tähelepanu suunate, on teil võimalik kogeda Kuldset Emandat kasvõi selles samas ruumis, kus parasjagu viibite, otsekui Tühjusest manifesteerumas.

Siiski on üks oluline tingimus, mis võimaldab Tema kohalolekut tunda, ning see on ühendus Algallikaga. Teil tuleb kas olla oma Allika Minaga täielikult ühinenud või tunda oma Allika Mina suurt ja võimast kohalolekut enda ümber. Te võite olla ka kanaliks Algallika valgusele ning kogeda end puhta, selge ja kirka Allika valguse kose all. Kui see tingimus on ühel või teisel kujul täidetud, siis ei ole ka mingeid takistusi Suure Jumalanna päikeseaspekti tajumise ees. Ja kui te loote isikliku otseühenduse Kuldse Emandaga – kelle kohalolek on niivõrd tervendav mitte ainult teile endale, vaid kogu teie ümbrusele –, siis olete võimelised välja kiirgama väga suurt valgust. 


Aga mille poolest siis erineb Kuldse Emanda tervendus muudest tervendamisviisidest? Et seda mõista, tuleb teil eelkõige aru saada, et Suur Jumalanna tervendab valgusmustritega. See ei ole tervendamine energia abil, nii nagu reiki, bioenergeetika või mis tahes teiste energiaga tervendamise meetodite puhul, sest valgusmustrid on eelkõige kombinatsioon valgusest ja sagedusest. Kelle sisemine nägemine on rohkem arenenud, võib näha Kuldse Emanda südamest või kogu Tema olemusest kiirguvaid südamevõnkeid. Ning need ilmuvad geomeetriliste mustritena – eriliste ruumiliste valgusmandalatena, mida iseloomustavad nii püha geomeetria aluspõhi kui imepärased värvid ja ka heli. 

Lisaks mõõtmatule rahule ja väele, mis kiirgub Kuldsest Emandast, on talle omane ka ülipuhas tingimusteta armastus ja kaastunne. See on niivõrd puhas armastusevõnge, mida füüsilises kehas viibides ei olegi võimalik kogeda, sest kehastunud olenditel on armastus alati kasvõi õige pisut mõjutatud isiksuse värvingust, omamissoovist või siis soovist armastusetunnet säilitada ja sellest õndsust tekitavast kogemusest kinni hoida. 

Joseph Parker

Kuldset Emandat iseloomustab kristallselget tingimusteta armastuse võnget edastavate kuldsete valgusemustrite külluslik ja pidev voog, mis lähtub Tema südameallikast. Vahel on need kuldsed Elulilled, teinekord on tegu veelgi keerukamate geomeetriliste mustritega. Ja kui te, olles ise kanaliks Allika valgusele, samal ajal taotlete, et üks selline muster suunduks teie kehas mõnda tšakrasse, siis leiab selles tšakras aset valguplahvatus, mis lööb kogu teie energeetilise süsteemi täiesti puhtaks ning hajutab kõik illusioonid mis tahes haigustest, moonutustest või takistustest. 


Arvatakse, et vanad energiaga tervendamisel põhinevad tervendamismeetodid enam ei toimi. Universumis on toimunud muudatus, mille tulemusel polaarsused n-ö vahetusid. Kui vanasti tõmbas haige või moonutatud energia tervendavat energiat enda poole, siis nüüd need vastandlikud energiad – puhas energia ja moonutatud energia – hoopis tõukuvad, mis tähendab seda, et energiatasandil ei olegi võimalik haigusi leevendada, sest need kaks energiat (tervendav ja haige energia) ei kohtu enam. Seega saab nüüd tervenda üksnes vaimse valguse abil. Füüsiline valgus on küll ka ise energia, ent kõrgem vaimne valgus ei ole mitte niivõrd energia, kuivõrd geomeetriline muster (ehk kõrgem mõte), mis koos sageduse (ehk kõrgema tundetasandiga) loob väga erilise ja ülendava valgusemustri.

Milles siis seisneb erinevus? Energia on füüsilise maailma juurde kuuluv nähtus ja seega ka füüsikaliste instrumentidega mõõdetav. Kuigi energia järgneb alati valgusele ehk mõttele ja ka sagedusele ehk tundele, on energia üksnes valguse vahendaja ehk selle jämedam esinemisvorm, eksisteerides eelkõige kolmandas ja neljandas dimensioonis. Valgus seevastu, olles küll nähtav ka füüsilises maailmas, levib kõikjale ning dimensiooniliselt ei ole valguse levikul mitte mingisuguseid piire. 


Eelkõige on valgus mõte – väga puhas ja selge abstraktne mõte. Kuid valgus eksisteerib ka sedavõrd kõrgel mõttetasandil, kus mõtted üldse puuduvad (budistid nimetavad seda tasandit rigpaks), ent isegi mõtete puudumisena kogetav valgus on mõte – õigemini on see puhta algoleku piiritu valgusemeri, kust kõik mõtted alguse saavad ja kuhu nad ka alati lahustuvad. 


Seega on tervendav valgusmuster samuti mõte, omamoodi kood või informatsioonipakett, mis kirjeldab teatud universaalsel viisil väga kõrget ja puhast teadvuseseisundit, mille omaduseks on lahustada kõik illusioonid haigustest või mis tahes moonutusest (ehk teiste sõnadega, madalamad mõttevormid). Ja kuna vastandite tõmbumine leiab nüüd aset sageduste vahel, siis kõrgema sagedusega mustrit tõmbab võimsa jõuga madalama sagedusega mustri poole. Omavahel kokku puutudes hajutab aga kõrgema sagedusega muster valgusplahvatusena madalama mustri, mis sisaldab illusiooni haigusest või moonutusest. 


Gustav Klimt

Seega on viimastel aastatel kõik energiaga tervendamisel põhinevad tervendamisviisid toiminud üksnes seetõttu, et tervendava energia saatmise või vahendamisega kaasnesid ka tervendaja poolt alateadlikult edastatud valgusmustrid ning just need valgusmustrid lõidki soovitud efekti, mille tulemusel haiguse sagedus lahustus ja haige energiatase tõusis sedavõrd, et võtta kehasse vastu ka tervendavat energiat.

Seepärast on äärmiselt oluline, et tervendades ennast või teisi, ei keskenduks te mitte niivõrd energiavoole, mida saadate läbi käte või suunate kusagile taotluse abil, vaid et saadaksitegi üksnes valgust ja sellega koos ka kõrgemat armastuse mustrit (kõrgemat sagedust), mis soovitud tervendava efekti esile kutsub. Mis puutub nüüd tervendava ja haigusest moonutatud energiate tõukumisse, siis varem oli tõesti nii, et tervendaja teadvuseseisundist eriti ei sõltunud, kas tervendav energia voolas läbi tema või mitte ning seetõttu oli võimalik ka n-ö mööda minnes tervendust saata. Nüüd aga on vaja selleks, et tervendavat muudatust esile kutsuda, omaenda teadvuseseisund päris kõrgele tõsta. Ja siis tervendamine toimib. 

Kokkuvõttes võiks öelda, et kui tõstame oma teadvuseseisundit (sagedust), siis leiab valgusmustrite kaasamine aset täiesti loomulikul teel, kuid ilma teadvuseseisundit tõstmata ei olegi enam võimalik kedagi tervendada. 

Ma ise olen keskendunud viimastel aastatel tervendamisele Kõrgema Tahte kiirtega, mõistes alles hiljaaegu, et need kiired ongi kõrgemad mõttevormid ehk valgusmustrid. Seepärast on tervendamine Kõrgema Tahte kiirtega alati toiminud. 


Kuid te võite ka lihtsalt taotleda, et saadate valgust ja armastust – sest selline taotlus on samuti kõrgem mõttevorm ehk valgusmuster, mis tervendatava isiku või olukorra sagedust muudab ning tema energiataset tõstab. Nii pääseb ka tervendav energia soovitud sihtpunkti ja kinnistab valgusmustri abil loodud positiivse muudatuse, sest kui sageduse tasandil vastandid tõmbuvad, st valgus tõmbub pimeduse poole ja hajutab selle, siis energiatasandil tõmbab sarnane sarnast. Seega, kui tervendatava energiatase on tõusnud valgusmustritega tervendamise abil juba piisavalt kõrgele, pääseb ka puhas tervendav energia tema kehasse ning viib tervendamise lõpule.

Paraku toimib see põhimõte ka vastupidi. Seega, kui viibite kõrgemas sageduses, võite vahel ikkagi tunda, et lained löövad üle pea kokku ning varjud matavad maailma teie ümber enda alla, tehes teie olemise ebamugavaks. Nüüd on teil oluline meenutada, et see ei ole tegelikult negatiivne energia (füüsikaline nähtus), mis teile ligi pääseb, vaid tegu on tasapinnaliste varjudega, mõttemustritega, mis teie valguse poole tõmbuvad. Et neid varje hajutada, piisab sellest, kui meenutate, kes te tõeliselt olete, sest see kutsub sisetasandil esile võimsa valguseplahvatuse. Ja kui hoiate ka oma energiataseme kõrge, siis tõukub negatiivne energia teist alati eemale. Ainus viis, kuidas madalamad jõud teid üldse mõjutada saavad, on varjutaoliste illusioonimustrite kaudu, mis võivad teid vahel paraku uskuma panna, et valgus on pimedusest nõrgem. Nende mõttemustrite mõju all viibimine on aga väga ohtlik, sest see viib teie energiataseme alla – sest energia järgneb alati mõttele –, tehes teid viimaks ka haavatavaks negatiivsetele energiatele, mis võivad hoopis rohkem kahju teha kui negatiivset pilti kandnud illusioonimustrid. Sest iseenesest on illusioonimuster täiesti kahjutu, kahjulikuks muutub ta alles siis, kui hakkab tekitama hirme. Hirmu mõjul langeb sagedus kiiresti kriitilisest piirist allapoole, võimaldades ka negatiivsel energial sisse tungida. 

Siiski on uus olukord meie jaoks tunduvalt soodsam kui varasem. Meil on lihtsalt vaja oma energiatase kõrgel hoida, sest siis tõukub negatiivne energia meist ise eemale. Ja kui meie valgus on piisavalt suur ning me oleme endast (oma tõelisest olemusest) võimalikult püsivalt teadlikud, siis ei saa ka negatiivsed mõttemustrid meid mõjutada. Kui mõni selline muster satubki meie mõtteruumi, siis lahustub see meist lähtuvates valgusmustrites, mida me lakkamatult välja saadame. Meie valgus hajutab maailmast pimeduse ning meist lähtuv tervendav energia liitub selle tohutu tervendava energia reservuaariga, mis suureneb sedamööda, kuidas meie planeedile iga päevaga üha uusi ja uusi tervendava energia vooge tulvab, toetades ja liites kõiki neid, kes on juba valguseraja valinud.Kanaldus Suure Jumalanna
tervenduse kohta

Küsimus: Mida oleks meil seoses Suure Jumalanna tervendusega kõige olulisem endale teadvustada?

Vastus: Kõige olulisem on teadvustada seda, et selle tervenduse toimimispõhimõtted on väga lihtsad. Kõige aluseks on sisemine puhtus ning valguses ja armastuses püsimine, mis on tegelikult – vaatamata neile kaitsetele ja maskidele, mida tavareaalsus peale surub – teie kõigi jaoks loomulik olek. Tähtis on see, et te lihtsalt pöörduksite sissepoole ning laseksite oma sisemisel valgusel väljapoole kiirguma hakata. Kosmose naisprintsiip – Jumalik Ema ehk Suur Jumalanna – on alati teiega. Kui olete asunud vaimsele teele ning kogenud oma elus valgust ja armastust, samuti mõistmishetkedega kaasnevaid erilisi plahvatuslikke avardumiseseisundeid, siis see näitab, et teil on ühendus nii Suure Jumalanna kui ka Algallikaga tegelikult olemas. Nüüd on vaja seda lihtsalt uue nurga alt teadvustada, et mõistus saaks taas ühe uue pidepunkti, mida te vajate selleks, et ka kõrgemas sageduses püsida. Sest kui õige tunne kaob, siis aitab just mõte (afirmatsioonid, taotlused ja teadlik kujustamine) ühendusesoleku kogemuse taas esile kutsuda. Aitavad ka Kõrgema Tahte kiired – eelkõige Suure Jumalanna kiired –, mis võimaldavad uuendada kogemust Tema võimsast kohalolekust mitte ainult teie enda sees, vaid ka teid ümbritsevas keskkonnas.

Küsimus: Milles seisneb erinevus mees- ja naispoole valgustumisteede vahel?

Vastus: Eelkõige on oluline teadvustada, et valgustumine ei ole võimalik ilma mõlema polaarsuse täiusliku tasakaalustamiseta, kuid kui patriarhaalse ajastu vaimne tee oli rajatud eelkõige individuaalse kirgastumise püüdlusele, mis sageli nõudis täielikku eraldumist maailmast, siis Suure Jumalanna naasmisega inimkonna teadvusruumi saab kirgastumine toimuda palju laiemal, tervet ühiskonda hõlmaval tasandil. Märke sellest te juba näete ka välises maailmas, ehkki valgustunud ühiskondade tekkimisega Maa pinnal läheb veel aega. Kuid ühenduse loomine Suure Jumalanna päikeseaspektiga, selle kirka ja särava Kuldse Emandaga – kas siis tajudes Teda enda sees või võimsa ja hiiglasliku kohalolekuna kogu planeedil või mõnel kindlal territooriumil, näiteks teatud riigis, linnas või kasvõi teie enda kodus –, avab ukse väga eriliste kõrgsageduslike valgusmustrite voogamiseks sellesse reaalsusesse, mis kogu maailma valgustumisprotsessi oluliselt kiirendavad. Ja loomulikult laskub ka Suure Isa tasandilt üha uusi ja uusi energiaid, mis pidevalt lähenevad Suure Ema kohaloleku ülikõrgele vibratsioonile, mis on olnud alati muutumatu. Juba mineviku kuldaegadel oli Kuldse Emanda vibratsioon sedavõrd kõrge ning see jääb samasuguseks ka tuleviku kuldaegadel. Muutumises ja peenenemises on aga valgusvood, mis Allika Isatasandilt laskuvad ning mis lähenevad üha enam Suure Ema ajatule ja vägevale, tõelist rahu ja paradiisi ankurdavale olemusele. 

Seega, kui te suudate tajuda Suurt Jumalannat siin, Maa peal, siis avate te juba ainuüksi Tema meenutamisega võimsa valgusest värava kõikidele. Tema kuldse kohaloleku taastamine Maa peal on sisuliselt sama, mis on kristusteadvusse tõusmine, kuna kristusteadvus ei saa siia reaalsusesse mitte kuidagi ilma Suure Jumalanna abita kinnituda. Kõik suured õpetajad, kes on siin planeedil kehastunud, nende seas ka 2000 aastat tagasi elanud Kristus ja 2500 aastat tagasi elanud Buddha, on olnud ühenduses Suure Jumalannaga ning valgustunud või sooritanud ülestõusmise tänu Temale. Varakristluse sümbol – kalapõis ehk vesica piscis – on tegelikult Suure Jumalanna tagasituleku sümbol. See on kosmiline üsk, millest sünnib uus maailm, uus valgus, kuna 2000 aastat tagasi sündis Suurest Jumalanna päikeseaspektist, kes inkarneerus Maarjas, ühes väga puhtas olendis, kes hakkas Maa peal elades kehastama oma Allika Mina – näidates kõigile, et see on tõepoolest võimalik. 

Küsimus: Milles seisnes Kristuse ülesanne? 

Vastus: Kristus kehastas vaimse päikese naasmist Maa peale. Pärast Päikese polaarsuse vahetumist kuus tuhat aastat tagasi olid päikeseväe omandanud agressiivsed meesjumalad. Kristuse eesmärgiks oli taas tutvustada päikeseväe rahumeelseid omadusi, mis on omased ka Kuldsele Emandale. Temas väljendus küll Suure Keskpäikese meesaspekt, ent Maa peal olles edastas ta inimkonnale ka Suure Jumalanna vibratsiooni. Väe selleks sai ta Suurelt Jumalannalt eneselt, keda vahendasid talle võimsad pühitsetud – tema ema Maarja, Maa peale kehastunud Suure Jumalanna päikeseaspekt, ja tema vaimne abikaasa Maarja Magdaleena, Suure Jumalanna looritatud aspekt. 

Kuigi Yeshuas endas olid suured kosmilised arhetüübid – jumalik mees- ja naispool – täiuslikult tasakaalu viidud ning ka Suure Jumalanna kaks aspekti tervikuks liidetud, hakkas tema poolt ankurdatud vaimne energia ikkagi õige pea polariseeruma. Tema õpilaste õpilased ei saanud enam puhast otseühendust Algallikaga ning Yeshua õpetuste säilitamiseks loodigi kirik, mis tema õpetusi aga lõppkokkuvõttes niivõrd palju moonutas, et tulemuseks oli Suure Jumalanna pagendusse saatmine kogu läänemaailmas, mis ei olnud muidugi kõrgem plaan.

Alles praegu, 2000 aastat hiljem, paljude arengute ja muutuste tagajärjel, mis pole aset leidnud mitte ainult Maa peal, vaid kõikidel dimensioonilistel tasanditel kogu Multiversumis – nagu oleks üks tohutult suur tervikmuster uude kokkupanekusse nihkunud – on keskendutud Suure Jumalanna tagasitulekule, et Teda oleks võimalik ka Maa peal taas vahetult kogeda. See uks on nüüd avatud ja just Suure Jumalanna tagasitulek tõstab ka Maa-Ema ülendu­nud, paradiislikusse olekusse. Ja kui Maa-Ema tõuseb, on ülestõusmine koos kehaga nii inimeste kui teiste Maa asukate jaoks taas võimalik. 

Jean-Luc Bozzoli

Küsimus: Millal see aset leiab?

Vastus: Kuna inimeste eluiga on sedavõrd lühike, siis tavateadvuse tasandil kipute te mõõtma kõike oma eluea mõõdupuuga. Suured kosmilised protsessid võtavad aga ankurdumiseks aega. Teile on võib-olla öeldud, et kõik need muutused toimuvad juba teie elu ajal, siiski ei tohiks te selle peale lootma jääda. Panustage omaenda arengusse, mitte sellesse, mis toimub teistega või mujal. Ainult nii saate te kiirata maailma valgust ja tervendavaid valgusmustreid, mis kõikidel, kellega te kokku puutute, ülenduda aitavad. Kuid lootus, et väline maailm juba teie eluajal valgustub, on otstarbekas lahti lasta. See võib muidugi juhtuda, kui piisav hulk inimesi kõrgeima tee valib. Mitte miski pole kindel, tulevik ei ole kivisse raiutud ning väga palju sõltub iga üksikindiviidi vabast tahtest ja valikutest. 


Siiski on arengud viimase kümne ja kahekümne aasta jooksul näidanud, et suur osa neist, kes kehastus plaaniga ärgata, ei ole seda veel teinud. Ja te võite kogeda oma elus raskusi või takistusi sageli just seepärast, et need, kellel oli tegelikult plaanis ärgata ja siin Maa peal midagi olulist ära teha, on edasi maganud ning teinud teisi valikuid. Just seetõttu kannategi sageli lisakoormaid.


Kuid kõiki raskusi saab oluliselt kergendada Suure Jumalanna valgusmustrite abil. Te ei pea enam üksinda oma hingeperekonnaliikmete või monaadikaaslaste koormaid kandma, kuigi nad on valinud teise raja, kui algne plaan ette nägi. Te võite taotleda, et kõik need lisakoormad teilt kohe praegu ära võetakse. Usaldage need Suure Jumalanna võimsa kuldse kohaloleku kätte ning nende eest kantakse hoolt. Te ei pea oma teel seepärast rohkem raskusi kogema, et osa teie kaaslastest on teinud plaanitust madalamaid valikuid.


Küsimus: Kui palju mõjutavad meie kõigi tulevikku mitteärganud inimeste valikud?


Vastus: Reaalsuse kulg sõltub iga inimese valikutest. Seega on vaba tahe privileeg, millega kaasneb suur vastutus. Ja kuigi iga päevaga valatakse teie maailma järjest kõrgemaid ja peenemaid energiavooge, siis selleks, et neid vastu võtta ja teistele vahendada, läheb vaja selleks tööks kehastunud inimesi. Ja kuna osa neist ei ole ärganud või on valinud plaanitust erineva tee, siis on teie reaalsuse mustrikoesse parandamist vajavad augud sisse jäänud. Just sel põhjusel võib kogu inimkonna ülendumine võtta kauem aega, kui algselt loodeti. Seega, iga inimene, kes plaanis ärkamist, aga ei ole seda teinud, lükkab globaalset valgustumist teatud aja võrra edasi. See ei ole küll väga pikk aeg, kuid mida suurem on mitteärkajate arv, seda suuremat viivitust te kogete.


Kõrgemast perspektiivist vaadatuna ei ole siiski midagi päriselt valesti läinud, sest globaalse valgustumise edasilükkumine ei kahjusta teie individuaalset jumalikkust. Teil tuleb teadvustada, et kirgastudes ei saa teist teistega identne valguselainekene suures valgusemeres. Sealt olete te kõik tulnud. See on teie loomupärane olek ehk puhta algoleku seisund, kuhu võite alati (näiteks meditatsioonis) jõu ammutamiseks suunduda, kuid Allika ja kogu vaimse maailma peamiseks eesmärgiks on toetada igaühe individuaalse jumalikkuse küpsemist. See on Maa peale kehastumise ja siin valgustumise mõte, sest igaüks teist on ainulaadne. Iga hingemuster, mida kujundavad ja vormivad nii teie valikud kui ka paljude elude jooksul saadud kogemused, on täiesti kordumatu. Ja kui see hing saab oma vaimu ehk Mina Olen Kohaloleku poolt rikastatuks, siis muutub teid iseloomustav valgusemuster väga eriliseks ja asendamatuks. Teist saab kõige täiuslikum ja imelisem valgust kiirgav ruumiline energiamandala.


Oluline on teadvustada, et individuaalsuse areng ei peatu keerulistes olukordades, sest individuaalne jumalikkus saab end proovile panna ka kõige ebatäiuslikumates tingimustes, kui talle on antud vahendid ja teadmised, mida erinevates olukordades rakendada, ning kui ta on teadlik sellest, et mälule ei saa alati toetuda, sest pidevalt on vaja olla avatud ka uute lahenduste sünteesimisele. 


Allikas: josipcsoor.deviantart.com


Küsimus: Milles seisneb Suure Jumalanna tervendus?

Vastus: Suure Jumalanna tervendus põhineb eelkõige südame vibratsioonil ning väljendub visuaalselt imeliste valgusemustritena, mida Ta oma südamest välja saadab ning mida võite õppida Temaga ühinedes ka ise täiesti teadlikult maailmale vahendama. Ja kui te veel pisut püha geomeetriat uurite, võite hakata neid mustreid ka järjest selgemini nägema, ehkki need on alalises muutumises ja liikumises. Suure Jumalanna teel ei ole midagi kivisse raiutud, nagu meespoole meetodite puhul nii sageli ette tuleb. Kuldse Emanda tervendavad valgusemustrid on elavad ja muutuvad, liikuvad ja vibreerivad. Pidevalt teiseneb neis midagi ja see on vajalik selleks, et nn varjupool, kes ennast samuti valguse leviku takistamiseks või pidurdamiseks pidevalt kohandab, ei jõuaks leiutada Suure Jumalanna valgusmustrite tühistamiseks toimivaid mooduseid. 

Päikesemustrid looduses ja Esivanemate kirikappadel.Foto: Riina Grethiel

Seega on Suure Jumalanna tee üha uute tervendavate mustrite loomine, otsekui kooks Ta kõige imelisemat kangast ning Tema üha uuenevad mustrid valmistavad alati üllatusi. Neis on alati midagi uudset, ehkki nad põhinevad vanal ja läbiproovitul, mandalale sarnaneval aluspõhjal, mis annab võimaluse luua lõputuid variatsioone ja kordumatuid mustreid. Seega ei ole varjupoole jõududel mitte mingit võimalust neid mustreid tühistada – kui olete juba Suure Jumalanna kuldse kohaloleku kas enda sees või end ümbritsevas maailmas aktiveerinud. Et takistada teil selle võimsa ja pidevalt üha uusi valgusemustreid genereeriva väega enese sees või välises maailmas ühendust luua, püüavad tagurlikud jõud teadmisi Temast küll igati kinni mätsida. Kuid kui olete kord selle ühenduse juba loonud, siis on teie käsutuses äärmiselt võimas jõud nii iseenda kui ka kogu reaalsuse tervendamiseks.

See on leebe tee ning pakub ka võimalust lõdvestumiseks. Kui olete ühenduses Suure Jumalannaga, siis ei koge te reaalsust võitlusena. Allika meesaspekt ehk Jumal-Isa, kellega enamik teist on hoopis rohkem tuttavad, on samuti väga tervendav, ülendav, äratav ja armastav kohaolek, kuid ilma Jumalannata viib Isa tee järgimine võitlusesse. Samas tõmbub Suur Jumalanna ilma Allika meesaspekti toetuseta kõrgematesse reaalsustesse varjule ning jätab endast Maa peale oma looritatud kohaloleku, kes on samuti väga võimas, kuid võib sageli sattuda võitlusesse madalama meespoolega, toetades sel viisil konfliktide jätkumist.

Aga kui kõrgem meesaspekt ja kõrgem naisaspekt on mõlemad teie sees äratatud ja teadlikult ühendatud – just sellisel viisil, et olete ühenduses kristallselge Allika valguse ja ka Suure Jumalanna kuldse kohaolekuga –, siis sünnib teie sees (teie südames) Kristus ehk rahujumal ning tõstab teid valgustunud olekusse. Te kõik võite selleni jõuda, sest te kõik olete kahe suure algarhetüübi ühendusest sündinud imelised valguslapsed, kellest võivad saada kehas viibivad jumalikud kohalolekud siin samas Maa peal. 

Katkend pärineb Riina Grethieli raamatust 
"Suure Jumalanna müsteeriumid. Pilguheit eestlaste muinaspärandisse esoteerilisest vaatenurgast". 


teisipäev, 10. oktoober 2017

Tarkus: oma kõrgema mina väljendamine


Sanaya Romani raamatust "Ärkvelolekust tulenev vägi" 


Kui saad teadlikuks end ümbritsevast energiast, hakkab sisemine tarkus sind selle mõistmisel abistama. Sa hakkad aru saama, et kõik sinuga toimuv juhtub ainult selleks, et aidata sul veelgi kõrgemale tasandile tõusta. Niipea kui nõustud uskuma, et kõik asjad on loodud sinu kõrgemat hüve silmas pidades, hakkabki see nii olema. Positiivne lähenemine loob su ümber toetava ja hoolitseva keskkonna, mis laseb energial su elus voolata, selle asemel et sinu vastu töötada. 

Tarkus on võime teadvustada seda, mis su ümber toimub, näha kõrgemat tõde ja väljendada ennast kaastundlikult. Tarkus muudab universumi sinu ümber sõbralikuks paigaks. Usk sellesse, et kõik sünnib sinu enda hüvanguks, võtab negatiivselt energialt võimu. 

Sa tunned end hästi, kui toimid oma sisemisest tarkusest lähtudes. Sa tead, et peatusid hetkeks, võttes endale aega, et järele mõelda, ning pöördusid siis juhiste saamiseks eneses olevate kõrgemate tasandite poole. Sel viisil loodu kannab endas kõrgemat vibratsiooni. Sa oled oma tarkusele korduvalt tuginenud. Kasuta mälestusi selleks, et täita oma teadvus nägemusega endast kui targast inimesest, selle asemel et meenutada neid kordi, mil sa nii targalt ei käitunud. 

Energiast teadlikumaks saades hakkad sa vähemal või rohkemal määral tajuma teiste inimeste mõtteid ja tundeid. Energiale avanedes hakkad saama universumilt rohkem informatsiooni ja abi. Tarkus aitab sul seda infot töödelda ja sõnumeid tõlgendada. 

Sinu maailmavaade on sulle omane maailma kogemise viis. Selle asemel et mõelda: "Kõik on minu vastu" või "Küll on kahju, et nii juhtus", vaata sündmusi kõrgemast perspektiivist ja saa aru, et kõike, mis sinuga juhtub, võib vaadelda positiivsena. Just selles väljendub su hinge tarkus, kuna hing püüab alati aidata sul näha oma elu kõrgemast vaatepunktist.

Armastuse valimine hinnangute andmise asemel neutraliseerib negatiivse energia.

Tarkus tuleb südamest. Tark süda embab kõiki inimesi kaastundega, sõltumata sellest, millisele astmele nad oma hinge arengus on jõudnud. Ta läheneb inimestele armastuse ja ühtsuse tundega ning mitte kriitilise meelega. Tark inimene teab, et kui ta tunneb end vähem arenenud hingedest eraldiseisvana, siis eraldab ta ennast ka neist, kes on rohkem arenenud, ja aeglustab niimoodi enda ülespoole suunduvat teekonda. Armastusega vaadates on aga igasugune energia ilus. 

Tarkus on võime teada, mis on sinu elus oluline ja mis mitte, mis on segavad asjaolud ja mis on sinu hinge kutsumus. See on võime sorteerida vastuvõetavat teavet ning valida selle hulgast ainult need asjad, mis aitavad kaasa sinu heaolule. Sinu elus võib olla asju, mida sa tahad korda saata, aga sul pole kunagi nende jaoks aega: sind segavad kodused tööd, telefonikõned, teiste inimeste nõudmised. Tarkus on võime teada, millised tegevused teenivad sinu kõrgemat eesmärki ja millised tõmbavad sind rajalt kõrvale. Sa võid mõelda oma elu täitvad inimesed, mõtted ja sündmused positiivseteks, jõuduandvateks ja toetavateks. Sa võid luua isikliku keskkonna, mis teeb sulle head ega kahjusta sind. 

Tarkus on oma mõistuse ja selle toimimisreeglite tundmine. Sinu mõistus on imeline õppevahend. Kuna mõistus tahab sind pidevalt õppima motiveerida, ei saa tal sellest kunagi küllalt. Ükskõik, mida sa ka ei tee, sinu mõistus tahab alati liikuda järgmise asja juurde. Ennast oma mõistusega samastades tunned sa end alati täitmatu ja rahuldamatuna. Samastades ennast oma sügavama olemuse – hingega –, jõuad aga sisemise rahulolu ja rahu tunneteni. Sügavam olemus on sinu osa, mis kogeb tundemaailma ja otsustab, milliseid mõtteid mõelda.

Selle asemel et madalaid mõtteid eemale tõrjuda, neutraliseeri need, hakates mõtlema positiivseid mõtteid.

Sa saad seda, mida kujustad. Kasvamisprotsessi juurde kuulub oskus valida, kuidas kujustada kõrgemaid asju. Õpi ennast samastama oma olemuse sügavaima osaga – selle osaga, kes otsustab, millised mõtted su peas ringlevad; selle osaga, kes valib tunnete, reaktsioonide ja igatsuste seast välja olulise. Arenedes kasvab su võime töötada oma mõistusega, et hoida seal kõrgeid ja positiivseid mõtteid. Treenitud mõistusega inimesed suudavad hoiduda masendusest või vihast isegi siis, kui neil on mured: nad teavad, et nende meelde ei jää püsima midagi, mida nad ise pole sinna kutsunud ega välja valinud. 

Kui oled kellegi peale vihane, siis võid kas oma viha väljendada või selle vabastada. Viha väljendamine ja selle saatmine maailma sõnalises vormis; püüd kindlustada, et keegi sind ära ei kasuta, ning inimestele oma pahameele teatavaks tegemine – see kõik tõmbab ligi veelgi rohkem neid energiaid, mida sa vältida tahad. Kui aga oma viha vabastad, siis ei asu see enam sinu sees ning sa ei tõmba seda endale rohkem ligi. Kui vabastad selle, mis sind vihaseks, kurvaks või süüdlaslikuks tegi, siis ei kutsu sa seda rohkem oma ellu. Sa võid teha valiku vabastada oma tunded viha väljendamata, sest määrad isiklikult ja täielikult kõike, mis sinuga toimub. 

Sulle võib näida, et sul pole piisavalt kontrolli asjade üle, mis sinuga aset leiavad, aga sa suudad kontrollida, kuidas sa neile reageerid. Sina valid, kuidas sa tahad reageerida. Võid valida vastused, mis lasevad sul ennast hästi tunda. Vabasta oma pahameel, selle asemel et seda väljendada. Vabasta oma vihkamine, selle asemel et seda väljendada. Siis ei saa ka teise inimese pahameel või vihkamine sinuga haakuda, kuna sinus puudub see koht, mis seda ligi tõmbaks. Anna andeks ja ole suuremeelne, sest just selline vastus vihale laseb sul vihast kõrgemale tõusta.

Tarkus on võime eristada, millistele sõnumitele tähelepanu pöörata ja millised lahti lasta.

Kui inimesed räägivad sinuga vihasel toonil ja ütlevad inetuid või ebaõigeid asju, siis parim, mida sa teha võid, on õppida neile andeks andma. Tark oleks õppida mitte reageerima teistes inimestes esilekerkivale negatiivsusele või hirmule. Hoia oma süda avatuna ja lähtu armastavast, kaastundlikust ja kõrgemast perspektiivist. Paljud inimesed räägivad rasketest aegadest, süüdistavad teisi ja tekitavad oma sõnade ja pahameele kaudu negatiivseid tundeid. Õpi, kuidas vihasest reaktsioonist hoiduda, keskendudes selle asemel teistele asjadele. 

Püüa vältida solvumist, sest see on sama halb kui teise solvamine. Solvudes lood sa enda ümber negatiivset energiat ja sind ümbritsev energia võib samasuguseid võnkeid veelgi rohkem ligi tõmmata. Solvudes sulged sa oma südame ja pöördud ära ühendusest oma hingega. Kui inimesed väljendavad sulle oma viha või hirmu, siis ära solvu, sest need tundmused lähtuvad nende väikesest minast. Õpi keskenduma nende kõrgematele minadele, kuna tood ümbritsevates inimestes esile selle, millele keskendud ja millele tähelepanu pöörad. 

Teiste inimeste kõrgemale minale keskendudes tõmbad sa ligi kõrgemaid mõtteid ka enda kohta. Märka seda, et teised annavad endast parima. Oluline on taibata, millal inimesed ei lähtu sinuga rääkides oma kõrgemast minast. Vasta neile kaastundlikult, nagu vastaksid väikesele lapsele, kes ei oska paremini. Anna neile andeks ja lase nende sõnadel minna. Inimesed ei saa sulle haiget teha. Ainult sina ise valid, kas sa saad haiget – ja see sõltub sellest, kuidas sa reageerid. Selline käitumine annab sulle suurima võimu – sa suudad kontrollida maailma, mida koged. Oma reaktsioone kontrollides võid sa otsustada rõõmu ja rahu kasuks ning sel viisil muuta oma maailma. 

Õpi vältima tühist ja ebaolulist, et sind võetaks kuulda siis, kui räägid olulistest asjadest. Õpi aktsepteerides mööda vaatama asjadest, mis pole olulised, et saaksid tähelepanu pöörata nendele, mis seda on. Treeni oma keskendumisvõimet ja teadlikkust, et ära tunda ilu ja harmooniat – nii näed sa kõiges headust ja tarkust. Ole avatud kõigele, mis on toetav, armastav ja hoolitsev. 

Kes on armastav enese suhtes, on alati armastav ka teiste suhtes.

Õpi vahet tegema oma isiklike soovide ja teiste inimeste ootuste vahel. Võimet teha enda jaoks õigeid valikuid saab omandada niimoodi, et kaasad oma kõrgema mina. Kui avastad endas raskustunde või vastupanu, siis võta aega, et sügavamale vaadata. Kõik, mis on sinu jaoks õige sügavamal tasandil, on õige ka teiste inimeste jaoks. Kas oled sundinud ennast kellegagi kuhugi minema, kuna tundsid end kohustatud olevat, ning avastanud siis, et ka tema ei tahtnud tegelikult sinna minna? Kas oled mõne kohtumise tühistanud ning avastanud, et ka teine inimene oli valmis sulle helistama, et sama teha?  

Luba endal valida, milliseid energiaid kogeda ja endasse võtta ning millistest energiatest vabaneda, lastes neil minna oma teed. Võib-olla on sinu elus praegu palju olukordi, kus teised tahavad sinult midagi, on sinus pettunud või süüdistavad sind oma ootuste mittetäitmises. Tarkus tähendab õppida eristama sinule kuuluvat – sinu mõtteid ja sinu ootusi – sellest, mis lähtub teistest inimestest. 

Kuidas oma isiklikku energiat teiste omast eristada? Tihti ei saa sa sellest enne aru, kui oled teise inimese energia juba endasse võtnud. Kui sa näiteks elad kellegagi koos ja sel inimesel on väga konkreetne seisukoht mõnes moraaliküsimuses, siis võib juhtuda, et hakkad jagama sama seisukohta. Kui lahku lähete, avastad sa, et sinu seisukoht muutub. Sel juhul oled sa mõneks ajaks endasse võtnud teise inimese uskumused. Sageli ei saa sa ka aru, kas mõnel juhul on tegemist sinu sooviga või mitte, enne kui oled seda täita proovinud. Võid avastada, et sulle meeldib tulemus, aga võid ka avastada, et ei meeldi. 

Vahetevahel tood sa kasvamisprotsessi käigus enda ellu teiste inimeste energiaid: sa proovid elada teiste reeglite, põhimõtete ja väärtushinnangute järgi, et teha kindlaks, kas need kuuluvad ka sulle. Võib-olla aga valid välja need inimesed, kes sinuga sarnaselt mõtlevad. Sel juhul seisneb sinu õppetund selles, kuidas lasta olla neil, kes mõtlevad erinevalt. Ei maksa ennast süüdistada, kui lükkad kõrvale teise inimese vaated või uskumused, isegi juhul kui need uskumused näivad olevat väga moraalsed või sobivad sellega, mida inimesed õigeks peavad. Sama kehtib kogu universumis tajutava energia kohta: kui miski sinu puhul ei toimi, siis pole põhjust sellest kinni hoida.

Tarkus on võime teada, millal tegutseda ja millal mitte.

Tarkus ei ole mõistus, kuigi see sisaldab mõistuslikku tegevust. Sinu mõistus korjab kokku kõik faktid ja üritab teadaolevate andmete põhjal otsuseid teha. Tarkus kasvab välja intuitiivse teadmise ja intellektuaalse teadmise ühendamisest. See aitab sul teada saada, millised impulsid lähtuvad sinu madalamast loomusest ja millised sinu kõrgemast minast. 

Mõistus käib sulle sageli välja terve hulga ideesid. Sinu elus võib olla rohkem võimalusi, kui sa teostada suudad. Ära mõista end hukka, kui ei suuda ennast tegutsema sundida olukorras, mis näib kuldse võimalusena. Kuula sügavamat arusaamist, mis sosistab sulle: "Oota." Kui mõistus käsib sul oodata, aga sisehääl palub tegutseda, siis usalda viimast – riski ja asu tegutsema. 

Sa võid küsida: "Kuidas demonstreerib oma tarkust suur meister?" Tema teaks, millal olla karm ja järeleandmatu ning millal armastav ja suuremeelne. Alati ei ole tark inimestele kõike anda, mida nad väidetavalt vajavad. Väikesed lapsed arvavad, et lõputu kogus maiustusi teeb nad õnnelikuks. Täiskasvanu aga teab, et korralik toitumine on lõpptulemusena laste jaoks parem. Vahel on vajalik, et hoiad lihtsalt teistest inimestest kõrgemat pilti ning aitad ka neil endil seda nägema hakata, selle asemel et nende soove täita. Sa võid olla isegi sunnitud neile keelama asju, mida nad enda meelest vajavad. Need, kellel on palju raha, on avastanud, et raha jagamine ei lahenda inimeste probleeme. Tegelikult loob see tihti probleeme juurde. Sul võib olla piisavalt raha, et seda rahapuuduse all kannatavatele sugulastele laenata, kuid sinu tark mina teab, et nood on loonud antud olukorra selleks, et õppida. Sinust võib olla rohkem kasu, kui aitad neil avastada nende kõrgemat eesmärki ja julgustad neid tegelema asjadega, mida nad teha armastavad, selle asemel et neile raha jagada – raha jätkub küll mõneks ajaks, kuid lõppkokkuvõttes pole sellest abi. Tõepoolest, kui raha on otsas, on olukord täpselt samasugune kui alguses. Tarkus on oskus õpetada inimest kala püüdma, mitte talle kala kätte anda. 

Tarkus on teadmine, millal aidata ja millal mitte. Näiteks, kui lapsed õpivad uut oskust, võib sul tekkida kiusatus vahele segada ja näidata, kuidas asja paremini teha. Aga lapsed ei saa õppida, kui nad ise ei proovi – seega pole oluline, kui hästi või halvasti millegi tegemine neil alguses välja kukub. Sa pead oma tarkuses vaikseks kõrvalseisjaks jääma ning laskma neil katse ja eksituse meetodil õppida. Sama kehtib su sõprade ja lähedaste kohta. Tihti juhtub, et kõige armastavam tegu, mida sa inimeste heaks teha saad, on nende kõrval seista ajal, mil nad oma õppetunde läbivad. Sekkudes ja nende päästjaks hakates võid neilt võtta nii õppetunnid kui ka kasvamise, mida konkreetne olukord neile võimaldas. Sel juhul peavad nad selle olukorra enda jaoks uuesti looma. Sa saad neile oma abi pakkuda, saates valgust ja aidates neil mõista, mida nad sellest olukorrast õpivad. Tark tegutsemine ei pruugi alati lihtne olla, sest tihti on olukorras, kus inimesed raskeid ja valusaid koge-musi saavad, lihtsam vahele segada ja inimesi päästma hakata, kui jääda kõrvalseisjaks ja pealtvaatajaks. 

Tähtis on tunda kaastunnet, mitte haletsust.

Haletsus on kahjutunne, mis tekib siis, kui keegi on õnnetu ja kannatab. Kaastunne on aga arusaam, et see, mis toimub, on vajalik antud inimese kasvamiseks, ning seda mõistes püüad aidata ka temal seda näha. Kaastunne annab ebaõnnele või halva sündmusena tajutavale kogemusele kõrgema tähenduse. Saa aru, et kui inimesi haletsed, hakkad sa nendega koos vibreerima ja võtad nende madalama energia endasse. Kui aga lähtud kaastundest, oled kaitstud ka teiste negatiivsuse eest. 

Enesele kindlaksjäämine teiste inimestega suheldes ei pruugi üldse lihtne olla, kuid see võib osutuda suuremaks kingituseks kui soov kogu aeg hea inimene olla. Kindlasti on sul olnud sõpru, kellele sa muudkui annad ja annad, aga nad ei hinda su tegevust. Kui sinupoolsetest abipakkumistest kasu pole, siis on aeg oma energia mujale suunata. Sa riskid sellega, et lühikese aja vältel sind ei sallita, kuid pikemas perspektiivis on sul oma kõrgema tarkuse järgmisest ainult kasu. 

Üks olulisemaid kingitusi, mis sa teistele teha saad, on täpne, korrektne ja kaastundlik tõe edastamine. Selleks et teada, mida öelda ja mida mitte, on vaja suurt tarkust. Kui sa kahtled, kas kellelegi midagi öelda või mitte, siis suundu vaikusesse ja süüvi endasse. Kui tundub, et sellest on inimese kasvamises abi, siis räägi talle. Kui aga tundub, et see oleks nagu hane selga vesi või et inimene osutaks vastupanu, siis hoia see teadmine endale. Kui pead silmas isiklikku omakasu ja tahad panna teist inimest vastavalt oma soovidele midagi tegema, siis on parem vaikida. Isiklik omakasu ei saa olla tõelise abipakkumise alus. Nii vaikimine kui kõnelemine õigel hetkel on aga väe väljendus. 

Peatu hetkeks, enne kui sa midagi ütled, ja mõtle järele: "Kas see, mida ma öelda kavatsen, teenib selle inimese kõrgemat hüvangut?" See on tarkusest lähtuv toimimine. Tark inimene valib oma sõnu väga hoolikalt. Enne rääkima hakkamist küsib ta endalt: "Kuidas see, mida ma ütlen, aitab teistel inimestel kasvada?" Kui edastatav info ei teeni teist inimest mitte mingil moel, siis jätab tark inimene selle ütlemata. Iga kord, kui saadad välja kõrget ja tarkusel põhinevat energiat, tõmbad sa seda ka ligi. 

Saa teadlikuks selle hinge arengutasandist, kellega sa koos oled. Ära oota, et teise klassi õpilane teaks veatult korrutustabelit. Ole ümbritsevate vastu õrn. Igasugune negatiivne energia, mis sinu suunas saadetakse, on seotud ainult teiste inimeste hirmudega ja sellele pole vaja hirmuga vastata. Sinu väljakutseks on kasutada sisemist tarkust, et vaadelda kõiki olukordi kõrgemast perspektiivist. Samuti selleks, et vabastada energia, mida sa kogeda ei taha, ning lähtuda oma armastavast ja kaastundlikust keskmest, pööramata tähelepanu sellele, milline on sind ümbritsevate inimeste võime armastada. 

Ole juht. Julge tark olla! Julge olla see, kes on kõige armastavam, kaastundlikum, avatum ja haavatavam. Ole teistele eeskujuks: ei ole vaja oodata inimestelt, et nemad peaksid end esimesena avama ja tarkust väljendama hakkama. Peagi avastad, kui suur vägi on ühel avatud, targal ja armastaval inimesel teda ümbritseva universumi transformeerimiseks.

MÕTISKLUSHARJUTUS 

1. Istu vaikselt ja lõdvestu. Mõtle järgmisele päevale ja nädalale. Millised sinu plaanidest on tõeliselt olulised ja mis on vaid mõttetu sagimine, mille võiks vabalt ära jätta? 

2. Kas mõni neist asjadest, mida sa plaanid järgmisel päeval või nädalal teha, on kohustus või kellegi teise ja mitte su enda soov?

3. Mõtle inimesele oma elus, kes sinult midagi tahab. Viibi vaikuses ja kaasa oma targem mina. Kas sul on midagi sellele inimesele anda peale selle, mida tema arvab vajavat – s.o midagi, mis tõeliselt tema huve teenib? 

4. Mis võiks olla sinu tänane kõige olulisem tegu? Otsusta, et teed selle ära.