pühapäev, 2. aprill 2017

Kanaldamine on avanemine puhtale kosmilisele tarkusele


Riina Grethiel

Kanaldamine on vertikaalne avanemine puhtale kosmilisele tarkusele, millega meil kõigil on loomupärane ühendus olemas. Me lihtsalt ei julge sealt tulevaid sõnumeid alati kuulata või ei oska me ennast õigesti häälestada kõikide nende segajate keskel, mis tavatasandil meie energiavälja lakkamatult kõikvõimaliku informatsiooniga „pommitavad“.

Mõnikord on meie elus olukordi, kus vajame väga konkreetseid juhiseid. Näiteks oleme valiku ees ning meil on vaja aru saada, millises suunas tuleks edasi minna. Me võime eksida, kui lihtsalt oma tunnetust usaldame, sest tunnetus on energiataju, mis toimib enamasti horisontaaltasandil, ning sellesse voogu võivad sisse sõita kõiksugused välise maailma programmeeringud ja ka teiste inimeste soovid ja ootused. Sageli on need mõjutajad kellegi üsna juhuslikud, ent tugevad kinnismõtted, mis meie tunnetust kallutada võivad. Just seepärast ongi vertikaalne sirutumine kõrgeima teadvuse suunas see, mis  aitab meil aru saada, mis on tegelikult meie jaoks õige ja vajalik. Ja mõnikord võib see „õige“ olla üsna ootamatu ja väga üllatav.

Iseenesest on kanaldamine suhteliselt lai mõiste, kuid antud kontekstis pean ma kanaldamise all silmas väga puhast kontakti Algallika teadvusega ja selle lõputu kosmilise tarkuse varasalvega, mis asub ühtsusteadvuses. Kui me ei ületa kanaldamisel polaarsuses toimiva teadvuse tasandit, võime sattuda probleemide otsa ning ligi tõmmata olevusi, kes üksnes suurendavad meie segadust. Seepärast tuleb meil alati taotleda, et suhtleksime kanaldades kas iseenda kõrgeima olemusega või selliste sisetasandi õpetajatega, kes juba toimivad ühtsusteadvuses. Sellised õpetajad on valgustunud olendid, kosmilised meistrid, kelle taotluseks on alati polaarsetesse maailmadesse kehastunud olendeid edasi aidata. Ühtsuseolenditel ei ole kunagi mitte mingisuguseid muid agendasid. Nende ainuke taotlus on aidata meil avada see võimas potentsiaal, mis on meie sees peidus.

Seega on kõige turvalisem taotleda kanaldamisel ühendust omaenda Allika Minaga – meie individuaalse teadvuse kõige kõrgema ja puhtama väljendusega, kes ei ole mitte kunagi Algallikast eraldunud. Meie Allika Mina võib näidata end väga kirka ja särava energiaolendi kujul ning tema tervendavat kohalolekut tajume siis otsekui kontakti toetava sõbra või armastava vanemaga. Kuid ühendus temaga võib manifesteeruda ka kehatasandi kogemusena, kus tajume oma keha piire esmalt avardumas ning seejärel lahustumas lõputusse kosmilisse ilmaruumi.

Aga loomulikult võime nii teoreetiliselt kui praktiliselt kanaldada ka kõikvõimalikke polaarse teadvustasandi olendeid. Kuid seda te ei saa õppida minu juures. Siiski, kui see on juba teie kogemus ja osa teie teekonnast, on ka sel puhul ühenduse loomine omaenda kõrgeima olemusega ehk Allika Minaga teie jaoks erakordselt oluline. Nii saate, suheldes nähtamatute olenditega, olla ise nende teejuht ja õpetaja ning mitte asetada neid olendeid enesest kõrgemale. Kuid niikaua, kuni see tundub kättesaamatu, on tõesti soovitav suhelda üksnes nende valgusolenditega, kes on juba meistrid, ning te tunnete nad ära väga toetava, julgustava ja armastava energia järgi, millega nad teid ümbritsevad, kui neid kanaldama asute. Samuti võite üsna julgelt kanaldada ka väga kõrgetelt ja puhastelt tasanditelt tulevaid ingleid ja peaingleid – ühesõnaga olendeid, keda te juba eelnevalt täielikult usaldate.

Veel üks huvitav asi kanaldamise juures on see, et Algallika energia, millest me ammutame teadmisi ja mis võib avaneda meie jaoks informatsioonina, on sisuliselt seesama energia, mida kasutame tervendamisel. Kui olete tervendajad, näiteks Reiki kanalid või kui tervendate Kõrgema Tahte kiirtega ja/või Algallika valgusega, siis lasete nii tervendamisel kui sõnumite vastuvõtmisel endast läbi üht ja sama energiat. Seega, kui olete juba kogenud Algallika valgusele ja armastusele kanaliks olemist tervendamisel, siis tegelikult te juba oskate kanaldada. Teil tuleb lihtsalt õppida seda sama energiat informatsiooniks ümber tõlgendama.

Algallikast tulvavas valguses on niivõrd palju erinevaid tasandeid, infovälju ja informatsioonikihte, et igaüks, kes meist Algallika energiat vastu võtab – kas teadlikult või ebateadlikult –, võib tõlgendada neid välju erinevalt. Algallika valguse voos on kogu universumi tarkus olemas ning sõltub juba meist, mida me suudame vastu võtta ja kuidas me selle sõnasse paneme. Sageli on nii, et meie vaimsed teejuhid, kaitseinglid ja valgustunud esivanemad ja kõikvõimalikud muud vaimsed toetajad siseplaanides tahavad meile anda väga palju, ent meie suudame sellest vastu võtta vaid imeväikese osa.

Ka on õigete sõnumite vastuvõtmise, usaldamise ja nende järgi toimimise ees palju takistusi – loogika, hirm, laiskus, liiga suured ootused või väga suur soov midagi kiiresti saada või ära lahendada, samuti kõikvõimalikud kired ja ka vastumeelsus millegi suhtes, st, meie eelarvamused. Kuid kui proovime keerulises olukorras loogikaga otsuseid teha, võime sattuda vahel aastakümneteks täiesti vale raja peale ekslema. Kanaldamine seevastu võib aidata leida teed, mis viib halbade valikute labürindist välja. Need inimesed, kes juba kanaldada oskavad, on ilmselt kõik kogenud, kuidas olulise valiku hetkel saabub universaalsest teadvusest juhend, mille peale muidu üldse tulnud ei oleks. Ja kui selle juhise järgi toimida, siis juhatab see ka täiesti väljapääsmatuna või ebamugavana tundunud olukorrast välja. See on siis üks oluline põhjus, miks kanaldamine on teatud elusituatsioonides väga vajalik.

Aga võib-olla ei ole teie elus praegu keerulisi olukordi, sest sündmused kulgevad rahulikult ning te otseselt ei tahagi midagi eriti teada, sest te ei taha niisama oma tulevikus tuhnida. Te võite isegi tunda, et hoopis põnevam on ära oodata, mis tulevik toob, ja lasta elul ennast üllatada. Aga sellegipoolest soovite te oma elu rikastada – võtta vastu rohkem inspiratsiooni ja energiat, mille abil oma projekte ellu viia ja oma unistusi teostada. Võib-olla soovite avaneda tervendavale energiale nii enda kui teiste tervendamiseks ning ka sel puhul on kanaldamine oluline osa sellest. Kanaldamine ei pruugi siis väljenduda niivõrd sõnadena, vaid pigem sisemiste piltide või inspiratsioonitulvana. Näiteks neil, kes tegelevad kunstiga, aitab kanaldamisel kogetav energiavoog oma loomingut uuele tasandile viia. Te tunnete loomisprotsessist suuremat naudingut ning olete rohkem kaitstud ka igasuguste väliste energiate eest, mis muidu horisontaaltasandil teile lakkamatult sisse sõidavad. Ja see on inspireeriv ka teiste jaoks, kes teie loominguga kokku puutuvad, sest nad saavad kontakti – vähemalt alateadvuse tasandil – selle sama tervendava energiaga, mida olete kanaldamise käigus oma loomingusse ankurdanud. Nii on inspiratsioonivoost abi mis tahes loomingulise tegevuse puhul – olgu see sõnaline või pildiline või veel mingil muul viisil toimiv. Kui inspiratsioon tuleb teie kõrgemast olemusest, siis on selle mõju nii teie enda kui ümbritseva maailma jaoks väga tervendav.

Ja kolmas põhjus kanaldamiseks võib olla see, et teid tabab hirm või ebakindlusepuhang seoses kogu maailma tulevikuga. Ka siis võib kanaldamisest palju abi olla – juhul kui loote ühenduse kõrgeima allikaga. Sest Algallika südamest tulvav energia ja informatsioon aitavad meil alati mõista, miks vahel väga negatiivsed sündmused aset leiavad ning millised protsessid, olles suurema muutuse osad, ka välise hirmu ja segaduse varjus ikkagi paremasse tulevikku teed rajavad. Siiski tuleb meil endal see parem tulevik valida ning ka oma energia sellele vastavalt ümber häälestada. 

Lõpetuseks kordan veel kord, et kõige turvalisem on kanaldamisel taotleda ühendust omaenda kõrgeima olemuse ehk Allika Minaga – oma võimsa Mina Olen Kohalolekuga – ning paluda oma individuaalse teadvuse kõrgeimalt väljenduselt sõnumeid ja juhendamist. Meie Allika Mina juhatab meid edasi algoleku puhtusesse ja universaalsesse teadvusesse ning sealt võime leida ka peidetud ukse, mis viib meid ühte imelisse paika, kus on energia kujul olemas vastused kõikidele probleemidele ning ravi kõikidele haigustele. Kui õpime nende energiatega kontakti looma, suudame neid vajadusel ka kristallidesse ankurdada – et lahendada mõnd füüsilist, emotsionaalset või mentaalset takistust oma tõelise potentsiaali avaldumise ees. Sest kui vaatleme seda reaalsust siin kui illusiooni või unenägu, siis näeme, et kõike on tõepoolest võimalik muuta – olles vahendajaks Algallika energiale ja kohalolekule. Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar