laupäev, 22. aprill 2017

Armastus on südametarkuse tundmine


Armastus toidab kogu universumit. See on elu kõige tähtsam koostisosa. Lapsi tõmbab armastuse suunas, nad kasvavad armastuse toel ning surevad ilma selleta. Armastus on energia, mis ringleb maailmas; see eksisteerib kõikjal ning kõiges. Teie elus pole mitte ühtegi aspekti, mis ei hõlmaks armastust. Isegi kõige pimedama hetke sees on olemas armastuse element – vajadus armastuse järgi, selle puudumine või igatsus luua rohkem armastust. Nii palju teie planeedi energiast on suunatud armastuse hankimise suunas. Ja samas on olemas ka hulgaliselt mõttevorme, mis muudavad armastuse kogemise väga raskeks.

Armastusest rääkides tahaksin ma kõigepealt vaadelda tavamõtteid armastuse kohta. Mõtted, mida inimesed millegi kohta mõtlevad, on teie jaoks telepaatiliselt kättesaadavad; seega, kui sirutute armastuse suunas, tõmbate endasse kogu universaalse info selle kohta (kaasaarvatud massiteadvuses ringlevad mõttevormid).

Armastus on keha seisund, emotsioon, ent ka tunne, mis esineb vaimsetes reaalsustes. Armastust võib väljendada kui kõikjal olevat jõudu, seda saab vaadelda kui midagi, mis hoiab koos osakesi, millest koosneb aatom. Armastus on samasugune jõud nagu gravitatsioon või magnetism, ehkki te seda veel nii ei käsitle. Kõrgemal tasandil võib armastust vaadelda ka kui üht osakest, mis liigub sedavõrd kiiresti, et on ühekorraga kõikjal ning saab seeläbi kõigeks, mis olemas on. Teie kõik püüdlete armastuse kõrgemate vormide poole, kuid paljud teist satuvad sealjuures armastuse kohta massiteadvuses ringlevate mõttevormide võrku.

Kujutlege, et on olemas piirmäär sellele, kui palju armastust te suudate absorbeerida – nii nagu valgusekiiruski on kindlaksmääratud suurus. Arvatakse ju, et ei ole olemas midagi, mis liiguks kiiremini valgusekiirusest. Tegelikult see nii ei ole, neid nähtusi lihtsalt ei tunta veel teie universumis. Sama lugu on armastusega ning elu jaoks Maal eksisteerib piir selles osas, kui palju inimkond tervikuna praegusel hetkel armastust selle kõige kõrgemas tähenduses väljendada suudab. Seda piiri on aga võimalik ületada. Kõik teie suured meistrid ning õpetajad vahendavad armastuse dimensiooni, tuues seeläbi rohkem armastust teie reaalsusesse. Kuid mis üldse on armastus? Kuidas te teate, et te seda kogete?

Teil kõigil on olnud kõrgema armastuse kogemusi. On olemas sõnu ning termineid selle kohta, mis armastus on; ja ometi te teate, et armastus on midagi rohkemat kui lihtsalt sõnad või mõtted. See on kogemus, teadmine, ühendus teise inimesega, ühendus Maaga ning viimaks  ühendus teie kõrgema minaga. Kõikide ühenduste taga on püüdlus jõuda kõrgemale tasandile selles iseendaga ühinemise protsessis.

Sageli pakuvad inimesed teile võimalust tundma õppida oma kõrgemat ning paremat mina, kes avaneb teie ees nende armastuse toel.

Siiski näib, et kui te püüdlete armastuse kõrgemate tasandite poole, sõidab teie maine isiksus pidevalt sisse oma kahtluste, hirmude ning ootustega. Et kogeda rohkem armastust, tuleb teil välja murda oma piirangutest. Te võite suurendada armastust oma elus, vaadates tulevikku, lastes lahti minevikku valitsenud mõttevormid ning uskudes oma võimesse armastada isegi rohkem, kui te kunagi varem armastada suutsite. Teine viis kogeda rohkem armastust on vaadata minevikku, meenutades aegu, kus olite tugevad ning armastavad ja tulvil valgust. Kui aga meenutate aegu, kui asjad teie jaoks ei toiminud, toote te mineviku piirangud oma praegustesse suhetesse.

Mille toob armastus esile enamikes inimestes? Massiteadvuse tasandil vallandab armastus palju pilte erinevatest vormidest. Suhetes tuleb esile pilt sidemest, abielust, tseremooniast ning rituaalist. Perekonnas toob armastus esile teiste eest hoolitsemise, samuti kogemuse, et sinu eest hoolitsetakse, aga ka sõltuvuse ning sõltumatuse. Armastuse kogemus toob inimestes esile veel klammerdumise ning lahtilaskmise. Isiksuse tasandil vallandab armastus sageli ka selle vastandi – hirmu. Seega paljud teist, kes on olnud armunud või kogenud sügavat armastust, leiavad hiljem, et on tõmbunud eemale või endasse, eemaldudes teisest inimesest või tõmmates oma armastuse ära. Isiksus segab end vahele ning räägib sulle nüüd oma kahtlustest ning muredest. Sa suudad selle olukorraga toime tulla vaid siis, kui armastad oma isiksust ning julgustad teda. Iga kord, kui liigute suurema armastuse sisse, armastuse uude dimensiooni, toote te alati pinnale selle osa endast, kes pole tundnud end armastatuna. Te võite selle osa üle kanda teise inimese peale, süüdistada teda, lükates teda endast eemale või luues situatsiooni, kus saate teda vähem armastada. Kuid see osa on teie sees, see olete teie ise, kes on loonud antud olukorra. Selle asemel, et süüdistada teist inimest, kui kahtlus või hirm või pettumus üles kerkivad, vaadake endasse ning küsige: "Kas minus on mingi osa, kes loob põhjuse hirmu tunda?" Ja kui te vaatate enda sisse ning kõnelete selle osaga iseendast, julgustate teda, öeldes, et selles hirmus, mida tunnete, pole küll midagi halba, kuid näitate talle samas uut ja säravat tulevikku, mille suunas liigute, saate rohkem nautida armastust, mida parajasti kogete.Kujutlege, et on palju telepaatilisi sõnumeid, mis ringlevad teie planeedil ning millest iganes te ka ei mõtleks, häälestute te kõikidele nendele inimestele, kes mõtlevad samast asjast. Seega, kui mõtlete armastusest, sellest, kui armastatud te olete, kui palju armastust on olemas selles universumis, kui kerge ning rõõmsana te end tunnete - siis saate kontakti ka kõikide nende inimestega, kes toimivad antud sagedusribal. Kui aga üles kerkivad kahtlused, on need võtmeks nende inimeste mõtete ning vibratsioonide juurde, kes elavad hirmu tasandil. Ärge pidage neid mõtteid halbadeks, kuid ärge jääge neisse ka pidama. Ärge raisake oma aega juurdlemaks ikka ja jälle selle üle, miks miski teie elus ei toimi, vaid keskenduge parem sellele, kuidas olukorda parandada. Mõelge ka, kui palju armastust on teil pakkuda kõikidele – oma perekonnale, oma sõpradele ning neile, keda armastate sügavalt ning lähedaselt.

Armastus ületab ego.

Te kõik olete kogenud sügavat armastust ning jätnud siis kõrvale oma isiksuse, oma isiklikud soovid ning ihad, et aidata teist. Armastus on seisund, see on koht, mis eksisteerib energia kujul, millega võite alati end ühendada, kui mõtlete kellegi kohta mõne armastava mõtte. Seeläbi tõstate te otseselt oma vibratsiooni. On olemas palju kõrgeid vaimolendeid, kes töötavad antud tasandil ja keskenduvad armastuse kogemuse suurendamisele siin planeedil, et teie kõigi isiklikud tunded armastuse kohta võiksid saada võimendatud. Iga kord, kui väljendate oma kõige sügavamast olemusest tulenevat tingimusteta armastust ning iga kord, kui te seda vastu võtate, abistate ka paljusid teisi selle sama kogemuse saavutamisel.

Armastus kõrgemates dimensioonides on puhas kaastunne ning täielikult vaba klammerdumisest. See on laiema pildi nägemine inimeste eludest ja keskendumine mitte oma nägemusele sellest, mis võiks olla neile kasulik, vaid soovile aidata teistel kasvada ning avarduda suunas, mis on neile parajasti kõrgeimaks hüvanguks.

Armastus on keskendumine sellele, kuidas inimesi teenida, teenides sealjuures ka iseenda kasvu ning kõrgemat eesmärki. Armastus avab ukse teie isikliku edasimineku ning elusoleku juurde. Te olete olnud tunnistajaks, kuidas armastuses olemine on avardanud teie elusust – olgu teie armastuse objekt siis laps, vanem või sõber.

Mõelge hetkeks homse päeva peale. Milline on teie homne päev? Kas on midagi, mida saate teha, et jagada kellelegi armastust või kogeda ise rohkem armastust? Inimeste tunnustamine ning iseenda tunnustamine on teine viis kogeda armastust. Võtke endale üks hetk aega, et väärtustada igaüht, keda te oma elus kohanud olete ning saatke neile inimestele armastust – nii muudate oma elu ja tõstate oma vibratsiooni väga kiiresti. Pühendumine armastuse ideaalile tõmbab armastust teie suunas. Te ei pea selleks laskuma isiksuse tasandile, kus küsite endalt: "Kas antud olukord jääb püsima? Kas mu suhetest nende inimestega saab asja?" Selle asemel küsige endalt kohe praegu: "Kuidas saan ma oma suhetes armastuse kogemust sügavamaks muuta?" Armastus toimib olevikus, kuid keskendudes sellele olevikus, saadate armastust ka tulevikku ning minevikku.

Kui tunnete armastust – kui suudate armastust näha kõiges, mida kogete, andke seda edasi puudutuse, sõnade, silmade ning tunnetega – ning ühe armastuseteoga tühistate te tuhandeid madalama sagedusega tegusid. 

Te saate aidata sellel planeedil transformeeruda. Ei ole vaja, et väga paljud inimesed armastusele keskenduksid, et muuta inimkonna saatust, sest armastus on üks kõige võimsamaid energiaid universumis. See on tuhandeid kordi tugevam kui viha, vihkamine või hirm.

Mõelge hetkeks kolmele inimesele, kellele võiksite saata tingimusteta armastust ning tehke seda. Kujutlege siis, et on olemas kolm inimest, kellelt olete valmis vastu võtma tingimusteta armastust ning avage end, et seda vastu võtta.

Kas suudate kujutleda, mis tunne oleks, kui teie süda oleks koguaeg avatud; kui kõikjal, kuhu te lähete, oleks usaldav ja rahulik õhkkond ning te teaksite, et universum on sõbralik? Kuidas teie elu voolaks, kui te usuksite, et sisemine juhtimine toimib õrnalt ja hellalt ning et inimesed saadavad teile armastust, ükskõik kuhu te ka ei satuks? Te kiirgaksite armastust kõigile, olles ümbritsetud armastuse väljakiirgamisest moodustuva energiaväljaga. Kuidas küll muutuks teie elu, kui te teiste inimeste sõnades või tegudes – isegi siis, kui nende käitumine on solvav –, tunneksite ära armastuse või vajaduse armastuse järele? Teadke, et kui tunnete ära armastuse teises inimeses, toote te selle temas esile ning tõmbate armastust ka oma ellu.

Kui lähete täna inimeste hulka, olge teadlikud sellest, kuidas saaksite väljendada armastust silmade kaudu, naeratuse kaudu, südamega või kasvõi kerge puudutusega, juhul kui see on sobilik. Te tulite Maa peale kui üks kogukond ning te kõik olete võimelised välja saatma kõrgemat armastuse tunnet, armastust väljendavaid mõttevorme, et kinkida armastust üksteisele. Viibige ülejäänud osa päevast oma südametes. Kogege armastust, mis on teie sisim olemus, ning kui te nõnda teete, olge avatud ka sellele, et teisedki märkavad seda imeilusat valgust ja armastust, mis teis on. 

ARMASTUS: SÜDAMETARKUSE TUNDMINE

KÜSIMUSTIK 

1. Loetle vähemalt kolm juhust oma minevikust, kui tundsid armastusevoogu, kui mõtlesid kellestki, rääkisid kellegagi või jagasid kellelegi oma armastust.

2. Mõtle, kes võiksid olla need kolm inimest, kes saaksid praegu kasutada sinu armastust. Meenuta armastusetunnet, mida kogesid esimeses punktis loetletud juhtumitel. Seejärel saada see armastus neile kolmele inimesele. 

3. Kirjuta üles kolm juhust, mil keegi kinkis sulle ootamatult oma armastust.   

4. Mõtle, kuidas võiksite kedagi homme oma armastust väljendades üllatada või rõõmustada.

neljapäev, 6. aprill 2017

Vaikuse jõud universumi liigutamisel ehk juhiseid taoistlikuks meditatsiooniks

Katkend Eva Wongi raamatust "Seitse taoistlikku meistrit"

"Seitse taoistlikku meistrit" on inspireeriv raamat, mis sulatab seikluslikult ühte ajaloo ja legendid ning sisaldab põnevaid lugusid seitsme meistri – ühe naise ja kuue mehe – ning nende õpetaja elust 13. sajandi Hiinas. Meile, eestlastele, on "Seitse taoistlikku meistrit" oluline raamat ka seetõttu, et taoistlikus maailmavaates leidub mitmeid olulisi võtmeid meie enda muistse pärandi lahtimõtestamiseks ... 

Vaata ka raamatu "Seitse taoistlikku meistrit" lühikest videotutvustust, mille loomisel on kasutatud taoistlikku kunsti ja muusikat!


Kindlaksmääratud päeval pöördusid Ma Yü ja Sun Yüan-chen Wang Ch’ung-yangi poole ning neist said ametlikult tema õpilased. Wang Ch’ung-yang ütles neile: „Taoisti tee on virgumise ja teadjaks saamise tee. Need, kes seda mööda käivad, jõuavad taas tõeni. Teele asumine peab toimuma järk-järgult. Teie treeningud peaksid järgima loomulikku mustrit – alustada tuleb kergematest praktikatest ning jõuda lõpuks raskeimateni. Neil, kes soovivad järgida Taod, tuleb esmalt leida üles oma algupärane olemus. Algupärane olemus on asjade algupärane loomus või "Varasem Taevas" [polaarsusest vaba ilmaruum]. Te peate oma algupärast olemust kultiveerima senikaua, kuni see on tasane ja kiirgav. Kui algupärast olemust ei kultiveerita, on tunded metsikud ja kontrolli alt väljas. Taltsutamata tunded on nagu tiigrid ja draakonid. Kui te ei suuda neid elajaid taltsutada, kuidas saate siis saada üheks tühjusega? Taol ei ole kuju. Teil tuleb lahustada oma ego, sest ego on kuju ja klammerdumise allikas. Te peate õppima, kuidas alistada tiiger ja draakon ning taltsutada ahv ning metsik hobune. Taltsutamata mõistus on nagu ahv. See üritab teid petta ja panna uskuma, et ebapüsiv on tõeline. Egoistlikud kavatsused sarnanevad metsiku hobusega. Need tõmbavad eemale algupärase olemuse puhtusest ja vaikusest. Kui te ei taltsuta metsikut hobust ning üleannetut ahvi, siis ei mõista te Maa ja Taeva saladusi, yin’i ja yang’i tasakaalu ega vaikuse jõudu universumi liigutamisel. Päripäeva tee on surelike tee, vastupäeva tee viib surematuseni. Tühjendage oma süda ihadest ja mõtetest ning viibige tühjuses, siis kogete Taod [Algallikat]. Taod pole võimalik haarata mõtetega. Seda peab kogema vahetult südamega ..." 

Taoistlik maastikumaal. Tundmatu autor

Ühel päeval kutsus Wang Ch’ung-yang kõik oma õpilased meditatsioonisaali ja selgitas neile taoistliku meditatsiooni põhiprintsiipe. Ta ütles: „Chi ehk algupärane hingus on elu aluspõhi ehk vundament. Aluspõhja allikas on süda ja selle rajamise peamiseks eeltingimuseks on algupärane olemus. Räägitakse, et kaugus Taeva ja Maa vahel on kaheksakümmend neli tuhat miili. Vahemaa südame ja neeru vahel on kaheksa ja neli kümnendikku tolli. Neerude all mõeldakse „sisemisi neere“, mis tähistavad piirkonda kolm tolli nabast allpool. Selles paigas [alumises t’an-t’ien’is] kohtuvad kõik keha kanalid. Keskenduge hingamisel sellele piirkonnale ja väljahingamisel kõik avanevad teie kanalid. Need sulguvad, kui te taas sisse hingate. Kõik Taeva ja Maa saladused peituvad sisse- ja väljahingamises. Kui hingamine on keskendunud südame ja neerude vahele jäävale kehapiirkonnale, siis on teie veri terve ja vereringe korrapärane. Kui emotsioonid lahustuvad, siis tervenevad kõik teie haigused ilma arstirohtudeta. 

Te peaksite üritama mediteerida tzu, wu, mao ja yu tundidel (23:00-1:00, 11:00-13:00, 5:00-7:00, 17:00-19:00). Istuge ristatud jalgadega padjal või tekil. Toppige kõrvad õrnalt vatti täis ning peatage sisemine jutuvada. Hingake loomulikult. Iga välja- ja sissehingamine peaks toimuma kiirustamata. Langetage silmad ning keskenduge piirkonnale, mis asub kolm tolli nabast allpool [alumisele t’an-t’ien’ile]. Istuge senikaua, kui kulub ühe lõhnapirru põlemiseks. Kui tunnete, et teie hingamine on sujuv, peaksite jääma istuma veel ühe lõhnapirru põlemise ajaks. Kui tunnete, et teie hingamine on vaikne ning aeglane, siis sirutage aegamööda jalgu ning eemaldage kõrvadest vatitupsud. Istuge mõnda aega lõdvestunult ning käige seejärel aeglaselt mööda ruumi ringi. Mõne aja pärast võite te süüa pool kaussi suppi või riisi. Ärge tegelge väsitavate tegevustega, mis nõuavad keha või mõistuse kaasamist. Vastasel juhul nullib see kõik meditatsiooni ajal saavutatud edusammud.“

Raamat "Seitse taoistlikku meistrit" räägib tegelaste eneseleidmise, valgustamise ja viimaks ka surematuks saamise teekonnast ning on romaani vormis käsiraamat taoistlike salateadmiste praktiseerimisest. See on oluline raamat kõigile, kes tunnevad huvi taoismi ja idamaade filosoofia vastu. Lisaks mõtlemapanevatele õpetussõnadele leiame siit põnevaid seiklusi ja ka elutervet huumorit. Head lugemist!pühapäev, 2. aprill 2017

Kanaldamine on avanemine puhtale kosmilisele tarkusele


Riina Grethiel

Kanaldamine on vertikaalne avanemine puhtale kosmilisele tarkusele, millega meil kõigil on loomupärane ühendus olemas. Me lihtsalt ei julge sealt tulevaid sõnumeid alati kuulata või ei oska me ennast õigesti häälestada kõikide nende segajate keskel, mis tavatasandil meie energiavälja lakkamatult kõikvõimaliku informatsiooniga „pommitavad“.

Mõnikord on meie elus olukordi, kus vajame väga konkreetseid juhiseid. Näiteks oleme valiku ees ning meil on vaja aru saada, millises suunas tuleks edasi minna. Me võime eksida, kui lihtsalt oma tunnetust usaldame, sest tunnetus on energiataju, mis toimib enamasti horisontaaltasandil, ning sellesse voogu võivad sisse sõita kõiksugused välise maailma programmeeringud ja ka teiste inimeste soovid ja ootused. Sageli on need mõjutajad kellegi üsna juhuslikud, ent tugevad kinnismõtted, mis meie tunnetust kallutada võivad. Just seepärast ongi vertikaalne sirutumine kõrgeima teadvuse suunas see, mis  aitab meil aru saada, mis on tegelikult meie jaoks õige ja vajalik. Ja mõnikord võib see „õige“ olla üsna ootamatu ja väga üllatav.

Iseenesest on kanaldamine suhteliselt lai mõiste, kuid antud kontekstis pean ma kanaldamise all silmas väga puhast kontakti Algallika teadvusega ja selle lõputu kosmilise tarkuse varasalvega, mis asub ühtsusteadvuses. Kui me ei ületa kanaldamisel polaarsuses toimiva teadvuse tasandit, võime sattuda probleemide otsa ning ligi tõmmata olevusi, kes üksnes suurendavad meie segadust. Seepärast tuleb meil alati taotleda, et suhtleksime kanaldades kas iseenda kõrgeima olemusega või selliste sisetasandi õpetajatega, kes juba toimivad ühtsusteadvuses. Sellised õpetajad on valgustunud olendid, kosmilised meistrid, kelle taotluseks on alati polaarsetesse maailmadesse kehastunud olendeid edasi aidata. Ühtsuseolenditel ei ole kunagi mitte mingisuguseid muid agendasid. Nende ainuke taotlus on aidata meil avada see võimas potentsiaal, mis on meie sees peidus.

Seega on kõige turvalisem taotleda kanaldamisel ühendust omaenda Allika Minaga – meie individuaalse teadvuse kõige kõrgema ja puhtama väljendusega, kes ei ole mitte kunagi Algallikast eraldunud. Meie Allika Mina võib näidata end väga kirka ja särava energiaolendi kujul ning tema tervendavat kohalolekut tajume siis otsekui kontakti toetava sõbra või armastava vanemaga. Kuid ühendus temaga võib manifesteeruda ka kehatasandi kogemusena, kus tajume oma keha piire esmalt avardumas ning seejärel lahustumas lõputusse kosmilisse ilmaruumi.

Aga loomulikult võime nii teoreetiliselt kui praktiliselt kanaldada ka kõikvõimalikke polaarse teadvustasandi olendeid. Kuid seda te ei saa õppida minu juures. Siiski, kui see on juba teie kogemus ja osa teie teekonnast, on ka sel puhul ühenduse loomine omaenda kõrgeima olemusega ehk Allika Minaga teie jaoks erakordselt oluline. Nii saate, suheldes nähtamatute olenditega, olla ise nende teejuht ja õpetaja ning mitte asetada neid olendeid enesest kõrgemale. Kuid niikaua, kuni see tundub kättesaamatu, on tõesti soovitav suhelda üksnes nende valgusolenditega, kes on juba meistrid, ning te tunnete nad ära väga toetava, julgustava ja armastava energia järgi, millega nad teid ümbritsevad, kui neid kanaldama asute. Samuti võite üsna julgelt kanaldada ka väga kõrgetelt ja puhastelt tasanditelt tulevaid ingleid ja peaingleid – ühesõnaga olendeid, keda te juba eelnevalt täielikult usaldate.

Veel üks huvitav asi kanaldamise juures on see, et Algallika energia, millest me ammutame teadmisi ja mis võib avaneda meie jaoks informatsioonina, on sisuliselt seesama energia, mida kasutame tervendamisel. Kui olete tervendajad, näiteks Reiki kanalid või kui tervendate Kõrgema Tahte kiirtega ja/või Algallika valgusega, siis lasete nii tervendamisel kui sõnumite vastuvõtmisel endast läbi üht ja sama energiat. Seega, kui olete juba kogenud Algallika valgusele ja armastusele kanaliks olemist tervendamisel, siis tegelikult te juba oskate kanaldada. Teil tuleb lihtsalt õppida seda sama energiat informatsiooniks ümber tõlgendama.

Algallikast tulvavas valguses on niivõrd palju erinevaid tasandeid, infovälju ja informatsioonikihte, et igaüks, kes meist Algallika energiat vastu võtab – kas teadlikult või ebateadlikult –, võib tõlgendada neid välju erinevalt. Algallika valguse voos on kogu universumi tarkus olemas ning sõltub juba meist, mida me suudame vastu võtta ja kuidas me selle sõnasse paneme. Sageli on nii, et meie vaimsed teejuhid, kaitseinglid ja valgustunud esivanemad ja kõikvõimalikud muud vaimsed toetajad siseplaanides tahavad meile anda väga palju, ent meie suudame sellest vastu võtta vaid imeväikese osa.

Ka on õigete sõnumite vastuvõtmise, usaldamise ja nende järgi toimimise ees palju takistusi – loogika, hirm, laiskus, liiga suured ootused või väga suur soov midagi kiiresti saada või ära lahendada, samuti kõikvõimalikud kired ja ka vastumeelsus millegi suhtes, st, meie eelarvamused. Kuid kui proovime keerulises olukorras loogikaga otsuseid teha, võime sattuda vahel aastakümneteks täiesti vale raja peale ekslema. Kanaldamine seevastu võib aidata leida teed, mis viib halbade valikute labürindist välja. Need inimesed, kes juba kanaldada oskavad, on ilmselt kõik kogenud, kuidas olulise valiku hetkel saabub universaalsest teadvusest juhend, mille peale muidu üldse tulnud ei oleks. Ja kui selle juhise järgi toimida, siis juhatab see ka täiesti väljapääsmatuna või ebamugavana tundunud olukorrast välja. See on siis üks oluline põhjus, miks kanaldamine on teatud elusituatsioonides väga vajalik.

Aga võib-olla ei ole teie elus praegu keerulisi olukordi, sest sündmused kulgevad rahulikult ning te otseselt ei tahagi midagi eriti teada, sest te ei taha niisama oma tulevikus tuhnida. Te võite isegi tunda, et hoopis põnevam on ära oodata, mis tulevik toob, ja lasta elul ennast üllatada. Aga sellegipoolest soovite te oma elu rikastada – võtta vastu rohkem inspiratsiooni ja energiat, mille abil oma projekte ellu viia ja oma unistusi teostada. Võib-olla soovite avaneda tervendavale energiale nii enda kui teiste tervendamiseks ning ka sel puhul on kanaldamine oluline osa sellest. Kanaldamine ei pruugi siis väljenduda niivõrd sõnadena, vaid pigem sisemiste piltide või inspiratsioonitulvana. Näiteks neil, kes tegelevad kunstiga, aitab kanaldamisel kogetav energiavoog oma loomingut uuele tasandile viia. Te tunnete loomisprotsessist suuremat naudingut ning olete rohkem kaitstud ka igasuguste väliste energiate eest, mis muidu horisontaaltasandil teile lakkamatult sisse sõidavad. Ja see on inspireeriv ka teiste jaoks, kes teie loominguga kokku puutuvad, sest nad saavad kontakti – vähemalt alateadvuse tasandil – selle sama tervendava energiaga, mida olete kanaldamise käigus oma loomingusse ankurdanud. Nii on inspiratsioonivoost abi mis tahes loomingulise tegevuse puhul – olgu see sõnaline või pildiline või veel mingil muul viisil toimiv. Kui inspiratsioon tuleb teie kõrgemast olemusest, siis on selle mõju nii teie enda kui ümbritseva maailma jaoks väga tervendav.

Ja kolmas põhjus kanaldamiseks võib olla see, et teid tabab hirm või ebakindlusepuhang seoses kogu maailma tulevikuga. Ka siis võib kanaldamisest palju abi olla – juhul kui loote ühenduse kõrgeima allikaga. Sest Algallika südamest tulvav energia ja informatsioon aitavad meil alati mõista, miks vahel väga negatiivsed sündmused aset leiavad ning millised protsessid, olles suurema muutuse osad, ka välise hirmu ja segaduse varjus ikkagi paremasse tulevikku teed rajavad. Siiski tuleb meil endal see parem tulevik valida ning ka oma energia sellele vastavalt ümber häälestada. 

Lõpetuseks kordan veel kord, et kõige turvalisem on kanaldamisel taotleda ühendust omaenda kõrgeima olemuse ehk Allika Minaga – oma võimsa Mina Olen Kohalolekuga – ning paluda oma individuaalse teadvuse kõrgeimalt väljenduselt sõnumeid ja juhendamist. Meie Allika Mina juhatab meid edasi algoleku puhtusesse ja universaalsesse teadvusesse ning sealt võime leida ka peidetud ukse, mis viib meid ühte imelisse paika, kus on energia kujul olemas vastused kõikidele probleemidele ning ravi kõikidele haigustele. Kui õpime nende energiatega kontakti looma, suudame neid vajadusel ka kristallidesse ankurdada – et lahendada mõnd füüsilist, emotsionaalset või mentaalset takistust oma tõelise potentsiaali avaldumise ees. Sest kui vaatleme seda reaalsust siin kui illusiooni või unenägu, siis näeme, et kõike on tõepoolest võimalik muuta – olles vahendajaks Algallika energiale ja kohalolekule.