pühapäev, 11. juuni 2017

Eelmistes eludes kogutud tarkuse meenutamine aitab meil mõista ka esivanemate pärandit

Riina Grethiel 

Eelmiste elude mõistmise abil leiame leevendust keerulistele probleemidele ning avastame toimivaid lahendusi väga mitmekihilistele väljakutsetele oma praeguses elus. Kuid lisaks eelmistest eludest pärit negatiivse mõju neutraliseerimisele on võimalik eelmistesse kehastustesse kiigates kontakti saada ka eneses uinuva potentsiaaliga – oma tugevate külgedega ning mitmesuguste võimete ja oskustega, mida me oma minevikueludes valdasime. Hea uudis on see, et seda positiivset ja toetavat mõju saab eneses äratada ning ka oma käesolevasse ellu ankurdada. Seega, kui taasavastame oma eelmiste elude tugevad küljed ja ununenud oskused, võime neist ammutada palju väge, tarkust ja eneseusaldust. 

Eelmisi elusid meenutades äratame oma hingemälu, kuid lisaks sellele on oluline ühendada hinge poolt kogutud tarkus ka selle konkreetse rahva pärandiga, kelle hulka oleme kehastunud – meie esivanemate tarkusega, mis elab meie rakkudes. Alles see annab sügavama mõõtme meie vaimsele teekonnale ning ankurdab meid vaimsete püüdlejatena siia, selle rahva hulka, aidates ka kogu rahval vaimselt edasi liikuda. 

Tänapäeva postkristlikus maailmas on segunenud paljud erinevad traditsioonid ja õpetused. Eestissegi on toodud mitmesuguseid tarkusi, mida on püütud siia ankurdada. Kuid võõrastes traditsioonides leidub alati sümboleid ja dogmasid, mis ei hakka siin päriselt tööle. Meie valgustunud esivanemad seevastu oskasid läbi lõigata näivuse pealispinnast ning tungida asjade ja nähtuste tuumani – Algallikani, mis on lõputu ja igavikuline, ent leitav siitsamast ning kõikjalt ja kõigest. Lisaks sellele tundsid nad meetodeid, kuidas muundada rasket ja ebakõlalist oma elus puhtaks ja kasutatavaks energiaks, ehkki selleks ajaks, mil meie muistset pärandit kirja panema hakati, olid need iidsed teadmised juba unustuse hõlma vajumas. Alles olid vaid sümbolid, mida meil tuleb nüüd uuesti lahti mõtestada, et neis olevat tarkust taas meie rahva kollektiivsesse teadvusruumi integreerida. Et neid õpetusi endas elustada, on abiks eelmistes eludes õpitu ehk hingemälu, samuti meie rakumälu, mis ulatub kaugetesse kuldajastusse ja veel kaugemalegi – kosmilistele tasanditele. 

Selle tarkuse elustamise teekonnal puutume kokku ka baastakistustega, mis pärsivad kogu inimkonna edasiminekut. Neid baastakistusi võib vaadelda kahetasandilise loorina, millest üks koosneb emotsioonidest ja teine minevikutraumadest. Nimetatud loorid varjavad meie eest tõelist reaalsust ja varjutavad ka meie loomupärast selgeltnägemisvõimet. Esimese loori moodustavad emotsionaalsed energiad, mis takistavad Algallikaga otseühenduse loomisel. Need emotsioonid on viha, klammerdumine, rumalus (lootusetuse, depressiooni või apaatia tähenduses), samuti ülbus ja ahnus, aga ka kadedus ning hirmud ja kahtlused. Kõik need liigituvad emotsionaalsete seisundite alla, millest läbiminek ja mille transformeerimine vallandab väga võimsa armastuse ja valguse energia. See on universaalne teekond, mida võib õppida ükskõik millises traditsiooni raames. Aga kui soovime emotsioonide tasandist veelgi sügavamale minna, siis jõuame järgmise kihistuseni, mida nimetatakse „teiseks looriks“, ning see on seotud traumadega – nii isiklike traumadega, mis on pärit lapsepõlvest või eelmistest eludest, kui ka traumadega, mis võivad olla seotud kogu meie rahva läbielamiste ja karmaga.

Traumade kihistusega tuleb varem või hiljem tegeleda ja selle loori läbistamine on väga tähtis. Et töötada oma emotsioonidega, võime toimida kui kosmilised kodanikud ja antud teelõiku ka kodust eemal läbida. Aga selleks, et viimasest kihistusest, nn traumadeloorist tõeliselt läbi pääseda, on meil vaja saada ühendust sellega, mis meie rahvaga siin konkreetsel maal on toimunud ning see enda sees ära tervendada. Nimelt on meil vaja luua ruum selle konkreetse alateadvusekihistusega tegelemiseks, mis toetub piltidele, muinasjuttudele ja mütoloogiale. Just seda ruumi saame me kasutada, et välja selgitada, mis on see, mis meid nii rahvana kui üksikisikuna kõige rohkem takistab, aga ka inspireerib ja edasi liikuma innustab. 

Et traumadeloorist läbi tungida ja seda tervendada, on meil vaja hakata oma minevikupärandit mõistma ja mäletama, samuti tuleb meil seda enda kui tänapäeva inimese jaoks ümber tõlgendada, nii et see iidne teadmine meie elus tööle hakkaks ja meid tõeliselt ülendaks. See on täiesti võimalik, sest esivanemate pärand on oma olemuselt väga kirgas ja värviküllane elav energia, mis pole kuhugi kadunud, üksnes unustusehõlma vajunud ... 


Elupuuviljad loomislaulus, 2016


Vt ka:ehk tarkuse ja loomisväe äratamine 
nii meie hingemälus kui ka rakumälus

Riina Grethieli seminar
17. juunil 2017 Tallinnas

Selle märgilise seminari eesmärgiks on toetada teie kõrgeima olemuse avaldumist kehatasandil (ehk igapäevaelus) ning võtmeks on siin nii hingemälu kui ka rakumälu aktiveerimine, et minevikus omandatud tarkus võiks selgemalt meenuda ja näidata teed kõrgema tuleviku loomisel – nii isiklikul kui ka laiemal, kogu rahvast hõlmaval tasandil. Esmakordselt vaatleme esivanematega seotud erilisi ja ürgseid lindjumalusi ning uurime, kuidas nendega ühendust luua saaks, nii et esivanemate tõeline vägi meis kõigis taas ärgata võiks ... Meie igavikuline olemus ning valgus, mida võtame vastu kosmilisest teadvusest ja valgustunud esivanematelt, loovad üheskoos meie taevase vikerkaarekeha, mis hõlmab kõike ja kõiki ning aktiveerub siis, kui äratame nii oma rakumälu kui ka hingemälu – meenutame oma rahva muistset pärandit ja ühendame selle oma eelmistes eludes omandatud tarkusega.

pühapäev, 21. mai 2017

Unenägemise saladuslik maailm

Riina Grethiel

Kõigepealt mõne sõnaga sellest, mis unenäod üldse on. Meie kui lääne inimesed tahame ka teaduslikku tõlgendust sellele müstilisele aspektile oma elust, aga nii palju kui teadlased on unenägemist uurinud, siis ega keegi täpselt ei teagi, miks unenäod tekivad või milleks neid vaja on. 

Ärkvel olles, kui tegeleme igapäevaste asjadega, pulseerivad meie ajulained beeta sageduses ehk 13-40 võnget sekundis – niisiis küllalt kiiresti. Ka alfa sagedus on ärkveloleku sagedus, ent siis oleme juba rohkem lõdvestunud ja rahulikumad. Kui hakkame magama jääma, lähevadki meie ajulained kõigepealt beeta sagedusest alfasse ning hakkavad võnkuma 8-13 võnget sekundis. Seejärel vajume kergesse unne, meie ajulained aeglustuvad ja liiguvad theta sagedusse, milleks on 4-8 võnget sekundis. See on kerge une seisund, millest on lihtne ärgata. Seda nimetatakse une esimeseks astmeks. Une teine aste on samuti theta sagedus, ent siis vajume juba natuke sügavamasse unne. Meie hingamine aeglustub, südamerütm aeglustub ja ka kehatemperatuur langeb. Une kolmas aste on sügav uni, kus osa meie ajulainetest (esialgu vähem kui 50%) hakkab võnkuma delta sageduses – 0-4 võnget sekundis. 

Kui suundume une neljandasse astmesse, kus delta sageduses võngub juba rohkem kui 50% ajulainetest, siis selle seisundi kohta öeldakse, et „magab raskelt nagu surnu“. Sellises sügavas puhkeolekus on tegelikult väga oluline viibida, kuna oleme siis Algallikaga üksolemises ning see on seisund, kus kogeme uuenemist, noorenemist ja tervenemist. Arvatakse, et üks põhjus, mispärast inimene üldse vananeb, seisnebki selles, et meie võime sügavas unes viibida väheneb aastatega. Unenäojooga, mille abil harjutame teadlikku unenägemist, aitab meil oma unetsükleid reguleerida ning harjutades võime õppida sügava une perioode pikendama. 

Unetsüklid, kus une erinevad astmed üksteisega vahelduvad, korduvad öö jooksul umbes neli-viis korda. Esimese unetsükli ajal on sügav uni kõige pikem. REM-periood seevastu, mis sügavale unele järgneb, on kõige pikem hommikuti enne ärkamist. Siis näeme kõige rohkem unenägusid. Unenäod tekivad just selles unetsükli astmes, kus väljume sügavast unest ja ühendusesolekust Algallikaga. Ent me ei ärka üles mitte tavareaalsusesse, vaid suundume teistesse maailmadesse, ning seda on võimalik tuvastada meie ajulainete järgi, mis nüüd kiiresti muutuvad – algul deltast thetaks ja siis alfaks, mis on sisuliselt ju ärkveloleku sagedus! Siiski ei ole me ärkvel, sest meie keha magab edasi ning näeb unenägusid, millest annab tunnustust ka silmade liikumine laugude all – REM ongi lühend silmade kiirele liikumisele (REM = rapid eye movement). See on eriti aktiivne unenägemise aeg ning nagu öeldud, on REM-une perioodid eriti pikad just hommikuti. Nii et kui tahate näha palju unenägusid ja teadlikku unenägemist praktiseerida, siis on võtmeks töötada just hommikuste unenägudega. 

Selge ehk teadlik unenägemine tähendab ärkvelolekut unes ehk selle taipamist uneajal, et viibime unenäos. Kuidas seda saavutada? Alustada tuleks sellest, et hakkame oma unenägudele tähelepanu pöörama ja proovime neid meelde jätta. 

Kõige klassikalisem abivahend, millest ükski unenägemisest tõsiselt huvitatud inimene ei tohiks kõrvale hoida, on unenäopäeviku pidamine. Seda pidades väljendame austust oma unenägude allikale. Nimelt saadab meie sisemine allikas meile pidevalt infot ja pilte, kuid tavaliselt me ei vaevu neile sõnumitele tähelepanu pöörama. Kui hakkate oma unenägusid kirja panema, siis märkate peagi, et teie unenäoallikas, unenägude kuduja, hakkab teile saatma järjest huvitavamaid ja tähendusrikkamaid unenägusid. 

Üks väga hea vahend, mille abil aga teadliku unenägemise kogemust saavutada, on päevane uinak. Te lihtsalt lubate endale uinaku pärast tervendavat meditatsiooni, mille käigus oma energiakeha ära puhastate. Siis on teadliku unenägemise võimalus suurem, isegi kui te unenäojooga meetodeid ei rakendada, ehkki õigete tehnikate abil suureneb teadliku unenägemise võimalus mitmekordseks. 

Tiibeti unenäojooga on väga võimas meetod teadliku unenägemise saavutamiseks, kuid see on vaid üks aspekt kuueosalisest sisemise jooga õpetusest, mida tuntakse ka nimetuse all Naropa kuus joogat. Tegemist on väga iidse õpetusega, mis toodi Indiast Tiibetisse, kuid mille juured võivad olla pärit vanast aarjalaste tuleku eelsest jumalannakultuurist. Kõige tuntum neist joogadest on sisemise tule jooga. See on seotud nabatšakraga ning põhineb nabas tule ja kuumuse äratamisel, mille abil põleb ära kogu meie negatiivne karma. Sisemine tuli on vaimne tuli, mis sisaldab tegelikult kõiki viit elementi. Väljendudes tule ja kuumusena, on see otsekui keskpäikese leek meie enda keha sees ning selle abil on võimalik kõiki negatiivseid energiaid kahjutuks teha ja tarkuseks muundada. Traditsiooni järgi oli see väga suurt vaeva nõudev praktika, milleks tuli end pikalt ette valmistada. Oluline on siiski mõista, et meie vaimne tee ei ole alati lineaarne, vaid võib toimida ka spiraalina või kulgeda labürindi printsiibil. Seega võime selle praktika mõningaid elemente ka varem oma teekonda lõimida.

Tiibeti jooga praktiseerimise tulemus on see, et meie kõrgem olemus hakkab valitsema nii meie energiakanaleid kui ka energiaid, mis neis kanalites liiguvad, samuti erilisi teadvuskristalle, mis kannavad meie teadlikkust. Sisemise tule genereerimisel koondame oma tähelepanu nabasse, kuid unenäojoogas keskendume kurgutšakrale, et saavutada eredamaid unepilte ja teadlikku unenägemist. Lisaks unenäojoogale on olemas ka selge valguse jooga, mis on samuti seotud unega, ent sügava, unenägudeta une faasiga, kus viibime teadlikult oma südames ja puhkame seal Algallika säravas valguses. See on kõige sügavam tasand, kuhu meie teadvusel on võimalik suunduda ning kus kogeme võimast tervendust, uuenemist ja energiaga laadimist. 

Unenäojooga eesmärk on seotud unenägudes teadlikuks saamisega, kuid see ei ole ainult huvitav meelelahutus, vaid tõhus praktika ja abivahend meie vaimsel teekonnal, mille lõppeesmärgiks on valgustumine kõige elava hüvanguks. Siiski on hea, kui te unenäojoogat naudite. Kui võtate seda raske tööna, siis on ka raskem tulemusi saavutada. 

Teadlikku unenägemist saab tegelikult harjutada ka päevases meditatsioonis – unenäkku teadlikku taassisenemise abil. Kui aga juba unenäos teadlikuks saate, on mõned tegevused, mida võite kohe järgi proovida. Need on:  

1) lendamine;
2) seintest ja erinevatest materjalidest läbiminek;
3) asjade ja ka iseenda kasvatamine ja kahandamine; 
4) kuju muutmine;
5) asjade paljundamine;
6) millegi loomine puhtast õhust; 
7) rändamine valgusmaailmadesse.

Puhas Maa

Lahkun sõprade juurest ja suundun pimedasse metsa. Läbi metsa viib autotee ning helendades liigun mööda teed kiiresti maa kohal. Viimaks läheb väljas valgemaks ja ma jõuan metsast välja, kuid seal lõppeb tee lihtsalt ära. Mu ees kõrgub suur maharaiutud puude virn. Korraga saan teadlikuks, et see on uni. Tõusen lendu ja kogu maailm muutub väga värviliseks, kirkaks ja heledaks. Mu all laiub imeilus maastik, mis särab erksates, ebamaistes värvitoonides. Mu all voogavad helelillad lilled ning kogu maapind sillerdab sinistes, rohelistes ja kuldsetes toonides. Selles maailmas ei paista olevat välist valgusallikat, kuid kõik helendab ja särab. Jõuan välja mere äärde ja lendan hõbedase mere kohal, mis samuti helendab, peegeldades oma pinnalt õrnu pastelseid värvitoone. Kõik on hüperrealistlikult selge, ehkki tavamaailmas selliseid värve ega valgust ei ole. Lendan mere kohal ja naudin kogemust. Millegipärast kutsun Kristust, sest tahan teada, millisena ta mulle ilmub. Kõik läheb seepeale erevalgeks ja kogu unenäomaailm kaob säravasse valgusesse. Mõnda aega on mu ümber veel ere pulseeriv valgus. Seejärel ärkan üles.

See unenägu, mida nägin palju aastaid tagasi, oli suur kingitus. Puhas maailm, kuhu sattusin, on siiamaani eredalt meeles ning selle nägemine ja seal viibimine oli sügavalt tervendav kogemus. 

Unenägemine on alati seotud alateadvusega ning tavaliselt vajab see tasand meie sees väga palju tervendust. Kui alateadvus ära tervendada ja ära puhastada, siis avanevadki kõrgemad maailmad. Oma teekonna alguses võivad paljud meist kogeda plahvatuslikku avanemist ning väga võimsaid kogemusi – nii unenägudes kui meditatsioonides. Kõrgemad maailmad on meie ees avatud ning ainus probleem näib seisnevat selles, kuidas seda kõike oma igapäevaellu integreerida, nii et neist vaimsetest kingitustest ja elamustest võiks saada midagi, mis aitaks meil ennast paremini siia reaalsusesse ankurdada. Esimesele ärkamispuhangule võib aga järgneda üsna suur segadus, sest kui me oma suuremat olemust kõrgematest reaalsustest siia maailma tooma hakkame, siis ärritab see üles kõikvõimalikke vastujõude, mis nii meie enda seest kui ka väljastpoolt esile kerkima hakkavad. See on faas, mis meie vaimse teega paratamatult kaasneb. Kui me aga oma negatiivsed kogemused alateadvusesse peidame, võib meie elus olla perioode, kus unenäod on väga ebameeldivad. 

Umbes 12 aastat tagasi oli mu elus periood, kui nägin pidevalt unes üht tumedat välja, mis oli üsna häiriv. See eelnes Suure Jumalannaga ühenduse loomisele, nii et ühelt poolt oli see korduv unenägu kindlasti märguanne, et on olemas midagi erakordselt suurt ja tähtsat, mida ma tol ajal veel oma teadmatuses ignoreerisin. Kuid ärkvelolekus ülevalt tulvavat valgust nautides jäävad väga paljud alateadvuses toimuvad protsessid tähelepanuta. Nii saab just unenägemisest valdkond, kus puhastamata energiad endast märku andma hakkavad, tehes n-ö puust ette ja punaseks, et on veel teemasid, mis vajavad puhastamist, avastamist, tervendamist ja neutraliseerimist. 

Unetasand annab meile märku varjatud probleemidest ning seetõttu on väga oluline oma unenägudele tähelepanu pöörata. Vahel me ei suuda ärkvelolekus kõikide asjadega korraga tegeleda, kõike tervendada ja ära lahendada ning nii lähevadki lahendamata teemad alateadvuse varjule. Äärmuslikul juhul võib allasurumise tulemuseks olla koguni see, et me ei näegi unenägusid või õigemini, need ei jää enam lihtsalt meelde. Muidugi ei maksa enda vastu ka liiga karm olla, sest meie sees on tasandeid, millest me ei ole algul lihtsalt teadlikud. Me võime küll ise genereerida tohutuid vastujõude, ent meil pole aimugi, kuidas me seda teeme. Suureks abiks on see, kui meil on soov ja valmisolek endale otsa vaadata. Küll siis kõik tasapisi lahti hargnema hakkab.

Unenäojooga aitab meil integreerida oma olemuse kõiki aspekte – nii kosmilist tasandit, alateadvust, unenägemist kui ka igapäevast elu. Unenäojooga praktikad on suureks abiks, et oma energiakeha puhastada ning ka selleks, et halbadest unenägudest või unenägude mittemäletamisest võitu saada. Kui saame unenäos teadlikuks, on meil alati võimalik unenäos jooksvat ja enamasti meie karma poolt põhjustatud programmi muuta ja uuele tasandile viia.

Kui soovime saada parimaks versiooniks iseendast, siis kusagilt tuleb alateadvuse puhastamist alustada. Kuigi unenäojooga on edasijõudnute praktika, on selles elemente, mis ka algajatele sobivad. Unenäojoogat praktiseerides on kõige olulisem lihtsalt see, et meil oleksid puhtad taotlused. Ja kui oleme unenägudega töötamises edukad, siis annab see väärtusliku lisaaja endaga tegelemiseks ning nii saame muuta tunnid, mida muidu magamise peale kuluvad, oma vaimse tee osaks. 

***

Alateadvuse puhastamine teadliku unenägemise tehnikate ja unenäomandalate joonistamise abil 

See unenägemiskursus pakub võimalust minna sügavuti nii unenägude uurimisel kui ka alateadvuse puhastamisel. Kursus koosneb kahest seminarist, mis toimuvad kahel järjestikusel laupäeval (27.05 ja 3.06), ja kuuest vahepealsest päevast, mil unenägudega töötamiseks on abiks kirjalikud materjalid ja juhitud meditatsioonid (mp3 failidel). Abistavate materjalide kasutamist saate jätkata pärast kursuse lõppemist ja töötada tõhusal viisil ka edaspidi oma unenägudega - et tõlgendada olulisi unenäosõnumeid ning transformeerida tervendamist vajavaid unepilte.


laupäev, 22. aprill 2017

Armastus on südametarkuse tundmine


Armastus toidab kogu universumit. See on elu kõige tähtsam koostisosa. Lapsi tõmbab armastuse suunas, nad kasvavad armastuse toel ning surevad ilma selleta. Armastus on energia, mis ringleb maailmas; see eksisteerib kõikjal ning kõiges. Teie elus pole mitte ühtegi aspekti, mis ei hõlmaks armastust. Isegi kõige pimedama hetke sees on olemas armastuse element – vajadus armastuse järgi, selle puudumine või igatsus luua rohkem armastust. Nii palju teie planeedi energiast on suunatud armastuse hankimise suunas. Ja samas on olemas ka hulgaliselt mõttevorme, mis muudavad armastuse kogemise väga raskeks.

Armastusest rääkides tahaksin ma kõigepealt vaadelda tavamõtteid armastuse kohta. Mõtted, mida inimesed millegi kohta mõtlevad, on teie jaoks telepaatiliselt kättesaadavad; seega, kui sirutute armastuse suunas, tõmbate endasse kogu universaalse info selle kohta (kaasaarvatud massiteadvuses ringlevad mõttevormid).

Armastus on keha seisund, emotsioon, ent ka tunne, mis esineb vaimsetes reaalsustes. Armastust võib väljendada kui kõikjal olevat jõudu, seda saab vaadelda kui midagi, mis hoiab koos osakesi, millest koosneb aatom. Armastus on samasugune jõud nagu gravitatsioon või magnetism, ehkki te seda veel nii ei käsitle. Kõrgemal tasandil võib armastust vaadelda ka kui üht osakest, mis liigub sedavõrd kiiresti, et on ühekorraga kõikjal ning saab seeläbi kõigeks, mis olemas on. Teie kõik püüdlete armastuse kõrgemate vormide poole, kuid paljud teist satuvad sealjuures armastuse kohta massiteadvuses ringlevate mõttevormide võrku.

Kujutlege, et on olemas piirmäär sellele, kui palju armastust te suudate absorbeerida – nii nagu valgusekiiruski on kindlaksmääratud suurus. Arvatakse ju, et ei ole olemas midagi, mis liiguks kiiremini valgusekiirusest. Tegelikult see nii ei ole, neid nähtusi lihtsalt ei tunta veel teie universumis. Sama lugu on armastusega ning elu jaoks Maal eksisteerib piir selles osas, kui palju inimkond tervikuna praegusel hetkel armastust selle kõige kõrgemas tähenduses väljendada suudab. Seda piiri on aga võimalik ületada. Kõik teie suured meistrid ning õpetajad vahendavad armastuse dimensiooni, tuues seeläbi rohkem armastust teie reaalsusesse. Kuid mis üldse on armastus? Kuidas te teate, et te seda kogete?

Teil kõigil on olnud kõrgema armastuse kogemusi. On olemas sõnu ning termineid selle kohta, mis armastus on; ja ometi te teate, et armastus on midagi rohkemat kui lihtsalt sõnad või mõtted. See on kogemus, teadmine, ühendus teise inimesega, ühendus Maaga ning viimaks  ühendus teie kõrgema minaga. Kõikide ühenduste taga on püüdlus jõuda kõrgemale tasandile selles iseendaga ühinemise protsessis.

Sageli pakuvad inimesed teile võimalust tundma õppida oma kõrgemat ning paremat mina, kes avaneb teie ees nende armastuse toel.

Siiski näib, et kui te püüdlete armastuse kõrgemate tasandite poole, sõidab teie maine isiksus pidevalt sisse oma kahtluste, hirmude ning ootustega. Et kogeda rohkem armastust, tuleb teil välja murda oma piirangutest. Te võite suurendada armastust oma elus, vaadates tulevikku, lastes lahti minevikku valitsenud mõttevormid ning uskudes oma võimesse armastada isegi rohkem, kui te kunagi varem armastada suutsite. Teine viis kogeda rohkem armastust on vaadata minevikku, meenutades aegu, kus olite tugevad ning armastavad ja tulvil valgust. Kui aga meenutate aegu, kui asjad teie jaoks ei toiminud, toote te mineviku piirangud oma praegustesse suhetesse.

Mille toob armastus esile enamikes inimestes? Massiteadvuse tasandil vallandab armastus palju pilte erinevatest vormidest. Suhetes tuleb esile pilt sidemest, abielust, tseremooniast ning rituaalist. Perekonnas toob armastus esile teiste eest hoolitsemise, samuti kogemuse, et sinu eest hoolitsetakse, aga ka sõltuvuse ning sõltumatuse. Armastuse kogemus toob inimestes esile veel klammerdumise ning lahtilaskmise. Isiksuse tasandil vallandab armastus sageli ka selle vastandi – hirmu. Seega paljud teist, kes on olnud armunud või kogenud sügavat armastust, leiavad hiljem, et on tõmbunud eemale või endasse, eemaldudes teisest inimesest või tõmmates oma armastuse ära. Isiksus segab end vahele ning räägib sulle nüüd oma kahtlustest ning muredest. Sa suudad selle olukorraga toime tulla vaid siis, kui armastad oma isiksust ning julgustad teda. Iga kord, kui liigute suurema armastuse sisse, armastuse uude dimensiooni, toote te alati pinnale selle osa endast, kes pole tundnud end armastatuna. Te võite selle osa üle kanda teise inimese peale, süüdistada teda, lükates teda endast eemale või luues situatsiooni, kus saate teda vähem armastada. Kuid see osa on teie sees, see olete teie ise, kes on loonud antud olukorra. Selle asemel, et süüdistada teist inimest, kui kahtlus või hirm või pettumus üles kerkivad, vaadake endasse ning küsige: "Kas minus on mingi osa, kes loob põhjuse hirmu tunda?" Ja kui te vaatate enda sisse ning kõnelete selle osaga iseendast, julgustate teda, öeldes, et selles hirmus, mida tunnete, pole küll midagi halba, kuid näitate talle samas uut ja säravat tulevikku, mille suunas liigute, saate rohkem nautida armastust, mida parajasti kogete.Kujutlege, et on palju telepaatilisi sõnumeid, mis ringlevad teie planeedil ning millest iganes te ka ei mõtleks, häälestute te kõikidele nendele inimestele, kes mõtlevad samast asjast. Seega, kui mõtlete armastusest, sellest, kui armastatud te olete, kui palju armastust on olemas selles universumis, kui kerge ning rõõmsana te end tunnete - siis saate kontakti ka kõikide nende inimestega, kes toimivad antud sagedusribal. Kui aga üles kerkivad kahtlused, on need võtmeks nende inimeste mõtete ning vibratsioonide juurde, kes elavad hirmu tasandil. Ärge pidage neid mõtteid halbadeks, kuid ärge jääge neisse ka pidama. Ärge raisake oma aega juurdlemaks ikka ja jälle selle üle, miks miski teie elus ei toimi, vaid keskenduge parem sellele, kuidas olukorda parandada. Mõelge ka, kui palju armastust on teil pakkuda kõikidele – oma perekonnale, oma sõpradele ning neile, keda armastate sügavalt ning lähedaselt.

Armastus ületab ego.

Te kõik olete kogenud sügavat armastust ning jätnud siis kõrvale oma isiksuse, oma isiklikud soovid ning ihad, et aidata teist. Armastus on seisund, see on koht, mis eksisteerib energia kujul, millega võite alati end ühendada, kui mõtlete kellegi kohta mõne armastava mõtte. Seeläbi tõstate te otseselt oma vibratsiooni. On olemas palju kõrgeid vaimolendeid, kes töötavad antud tasandil ja keskenduvad armastuse kogemuse suurendamisele siin planeedil, et teie kõigi isiklikud tunded armastuse kohta võiksid saada võimendatud. Iga kord, kui väljendate oma kõige sügavamast olemusest tulenevat tingimusteta armastust ning iga kord, kui te seda vastu võtate, abistate ka paljusid teisi selle sama kogemuse saavutamisel.

Armastus kõrgemates dimensioonides on puhas kaastunne ning täielikult vaba klammerdumisest. See on laiema pildi nägemine inimeste eludest ja keskendumine mitte oma nägemusele sellest, mis võiks olla neile kasulik, vaid soovile aidata teistel kasvada ning avarduda suunas, mis on neile parajasti kõrgeimaks hüvanguks.

Armastus on keskendumine sellele, kuidas inimesi teenida, teenides sealjuures ka iseenda kasvu ning kõrgemat eesmärki. Armastus avab ukse teie isikliku edasimineku ning elusoleku juurde. Te olete olnud tunnistajaks, kuidas armastuses olemine on avardanud teie elusust – olgu teie armastuse objekt siis laps, vanem või sõber.

Mõelge hetkeks homse päeva peale. Milline on teie homne päev? Kas on midagi, mida saate teha, et jagada kellelegi armastust või kogeda ise rohkem armastust? Inimeste tunnustamine ning iseenda tunnustamine on teine viis kogeda armastust. Võtke endale üks hetk aega, et väärtustada igaüht, keda te oma elus kohanud olete ning saatke neile inimestele armastust – nii muudate oma elu ja tõstate oma vibratsiooni väga kiiresti. Pühendumine armastuse ideaalile tõmbab armastust teie suunas. Te ei pea selleks laskuma isiksuse tasandile, kus küsite endalt: "Kas antud olukord jääb püsima? Kas mu suhetest nende inimestega saab asja?" Selle asemel küsige endalt kohe praegu: "Kuidas saan ma oma suhetes armastuse kogemust sügavamaks muuta?" Armastus toimib olevikus, kuid keskendudes sellele olevikus, saadate armastust ka tulevikku ning minevikku.

Kui tunnete armastust – kui suudate armastust näha kõiges, mida kogete, andke seda edasi puudutuse, sõnade, silmade ning tunnetega – ning ühe armastuseteoga tühistate te tuhandeid madalama sagedusega tegusid. 

Te saate aidata sellel planeedil transformeeruda. Ei ole vaja, et väga paljud inimesed armastusele keskenduksid, et muuta inimkonna saatust, sest armastus on üks kõige võimsamaid energiaid universumis. See on tuhandeid kordi tugevam kui viha, vihkamine või hirm.

Mõelge hetkeks kolmele inimesele, kellele võiksite saata tingimusteta armastust ning tehke seda. Kujutlege siis, et on olemas kolm inimest, kellelt olete valmis vastu võtma tingimusteta armastust ning avage end, et seda vastu võtta.

Kas suudate kujutleda, mis tunne oleks, kui teie süda oleks koguaeg avatud; kui kõikjal, kuhu te lähete, oleks usaldav ja rahulik õhkkond ning te teaksite, et universum on sõbralik? Kuidas teie elu voolaks, kui te usuksite, et sisemine juhtimine toimib õrnalt ja hellalt ning et inimesed saadavad teile armastust, ükskõik kuhu te ka ei satuks? Te kiirgaksite armastust kõigile, olles ümbritsetud armastuse väljakiirgamisest moodustuva energiaväljaga. Kuidas küll muutuks teie elu, kui te teiste inimeste sõnades või tegudes – isegi siis, kui nende käitumine on solvav –, tunneksite ära armastuse või vajaduse armastuse järele? Teadke, et kui tunnete ära armastuse teises inimeses, toote te selle temas esile ning tõmbate armastust ka oma ellu.

Kui lähete täna inimeste hulka, olge teadlikud sellest, kuidas saaksite väljendada armastust silmade kaudu, naeratuse kaudu, südamega või kasvõi kerge puudutusega, juhul kui see on sobilik. Te tulite Maa peale kui üks kogukond ning te kõik olete võimelised välja saatma kõrgemat armastuse tunnet, armastust väljendavaid mõttevorme, et kinkida armastust üksteisele. Viibige ülejäänud osa päevast oma südametes. Kogege armastust, mis on teie sisim olemus, ning kui te nõnda teete, olge avatud ka sellele, et teisedki märkavad seda imeilusat valgust ja armastust, mis teis on. 

ARMASTUS: SÜDAMETARKUSE TUNDMINE

KÜSIMUSTIK 

1. Loetle vähemalt kolm juhust oma minevikust, kui tundsid armastusevoogu, kui mõtlesid kellestki, rääkisid kellegagi või jagasid kellelegi oma armastust.

2. Mõtle, kes võiksid olla need kolm inimest, kes saaksid praegu kasutada sinu armastust. Meenuta armastusetunnet, mida kogesid esimeses punktis loetletud juhtumitel. Seejärel saada see armastus neile kolmele inimesele. 

3. Kirjuta üles kolm juhust, mil keegi kinkis sulle ootamatult oma armastust.   

4. Mõtle, kuidas võiksite kedagi homme oma armastust väljendades üllatada või rõõmustada.

neljapäev, 6. aprill 2017

Vaikuse jõud universumi liigutamisel ehk juhiseid taoistlikuks meditatsiooniks

Katkend Eva Wongi raamatust "Seitse taoistlikku meistrit"

"Seitse taoistlikku meistrit" on inspireeriv raamat, mis sulatab seikluslikult ühte ajaloo ja legendid ning sisaldab põnevaid lugusid seitsme meistri – ühe naise ja kuue mehe – ning nende õpetaja elust 13. sajandi Hiinas. Meile, eestlastele, on "Seitse taoistlikku meistrit" oluline raamat ka seetõttu, et taoistlikus maailmavaates leidub mitmeid olulisi võtmeid meie enda muistse pärandi lahtimõtestamiseks ... 

Vaata ka raamatu "Seitse taoistlikku meistrit" lühikest videotutvustust, mille loomisel on kasutatud taoistlikku kunsti ja muusikat!


Kindlaksmääratud päeval pöördusid Ma Yü ja Sun Yüan-chen Wang Ch’ung-yangi poole ning neist said ametlikult tema õpilased. Wang Ch’ung-yang ütles neile: „Taoisti tee on virgumise ja teadjaks saamise tee. Need, kes seda mööda käivad, jõuavad taas tõeni. Teele asumine peab toimuma järk-järgult. Teie treeningud peaksid järgima loomulikku mustrit – alustada tuleb kergematest praktikatest ning jõuda lõpuks raskeimateni. Neil, kes soovivad järgida Taod, tuleb esmalt leida üles oma algupärane olemus. Algupärane olemus on asjade algupärane loomus või "Varasem Taevas" [polaarsusest vaba ilmaruum]. Te peate oma algupärast olemust kultiveerima senikaua, kuni see on tasane ja kiirgav. Kui algupärast olemust ei kultiveerita, on tunded metsikud ja kontrolli alt väljas. Taltsutamata tunded on nagu tiigrid ja draakonid. Kui te ei suuda neid elajaid taltsutada, kuidas saate siis saada üheks tühjusega? Taol ei ole kuju. Teil tuleb lahustada oma ego, sest ego on kuju ja klammerdumise allikas. Te peate õppima, kuidas alistada tiiger ja draakon ning taltsutada ahv ning metsik hobune. Taltsutamata mõistus on nagu ahv. See üritab teid petta ja panna uskuma, et ebapüsiv on tõeline. Egoistlikud kavatsused sarnanevad metsiku hobusega. Need tõmbavad eemale algupärase olemuse puhtusest ja vaikusest. Kui te ei taltsuta metsikut hobust ning üleannetut ahvi, siis ei mõista te Maa ja Taeva saladusi, yin’i ja yang’i tasakaalu ega vaikuse jõudu universumi liigutamisel. Päripäeva tee on surelike tee, vastupäeva tee viib surematuseni. Tühjendage oma süda ihadest ja mõtetest ning viibige tühjuses, siis kogete Taod [Algallikat]. Taod pole võimalik haarata mõtetega. Seda peab kogema vahetult südamega ..." 

Taoistlik maastikumaal. Tundmatu autor

Ühel päeval kutsus Wang Ch’ung-yang kõik oma õpilased meditatsioonisaali ja selgitas neile taoistliku meditatsiooni põhiprintsiipe. Ta ütles: „Chi ehk algupärane hingus on elu aluspõhi ehk vundament. Aluspõhja allikas on süda ja selle rajamise peamiseks eeltingimuseks on algupärane olemus. Räägitakse, et kaugus Taeva ja Maa vahel on kaheksakümmend neli tuhat miili. Vahemaa südame ja neeru vahel on kaheksa ja neli kümnendikku tolli. Neerude all mõeldakse „sisemisi neere“, mis tähistavad piirkonda kolm tolli nabast allpool. Selles paigas [alumises t’an-t’ien’is] kohtuvad kõik keha kanalid. Keskenduge hingamisel sellele piirkonnale ja väljahingamisel kõik avanevad teie kanalid. Need sulguvad, kui te taas sisse hingate. Kõik Taeva ja Maa saladused peituvad sisse- ja väljahingamises. Kui hingamine on keskendunud südame ja neerude vahele jäävale kehapiirkonnale, siis on teie veri terve ja vereringe korrapärane. Kui emotsioonid lahustuvad, siis tervenevad kõik teie haigused ilma arstirohtudeta. 

Te peaksite üritama mediteerida tzu, wu, mao ja yu tundidel (23:00-1:00, 11:00-13:00, 5:00-7:00, 17:00-19:00). Istuge ristatud jalgadega padjal või tekil. Toppige kõrvad õrnalt vatti täis ning peatage sisemine jutuvada. Hingake loomulikult. Iga välja- ja sissehingamine peaks toimuma kiirustamata. Langetage silmad ning keskenduge piirkonnale, mis asub kolm tolli nabast allpool [alumisele t’an-t’ien’ile]. Istuge senikaua, kui kulub ühe lõhnapirru põlemiseks. Kui tunnete, et teie hingamine on sujuv, peaksite jääma istuma veel ühe lõhnapirru põlemise ajaks. Kui tunnete, et teie hingamine on vaikne ning aeglane, siis sirutage aegamööda jalgu ning eemaldage kõrvadest vatitupsud. Istuge mõnda aega lõdvestunult ning käige seejärel aeglaselt mööda ruumi ringi. Mõne aja pärast võite te süüa pool kaussi suppi või riisi. Ärge tegelge väsitavate tegevustega, mis nõuavad keha või mõistuse kaasamist. Vastasel juhul nullib see kõik meditatsiooni ajal saavutatud edusammud.“

Raamat "Seitse taoistlikku meistrit" räägib tegelaste eneseleidmise, valgustamise ja viimaks ka surematuks saamise teekonnast ning on romaani vormis käsiraamat taoistlike salateadmiste praktiseerimisest. See on oluline raamat kõigile, kes tunnevad huvi taoismi ja idamaade filosoofia vastu. Lisaks mõtlemapanevatele õpetussõnadele leiame siit põnevaid seiklusi ja ka elutervet huumorit. Head lugemist!


Raamat on müügil nii Valgusesaare e-poes (www.valgusesaar.com) kui Apollos ja Rahva Raamatus, samuti kõigis teistes hästivarustatud raamatu- ja esoteerikapoodides.

pühapäev, 2. aprill 2017

Kanaldamine on avanemine puhtale kosmilisele tarkusele


Riina Grethiel

Kanaldamine on vertikaalne avanemine puhtale kosmilisele tarkusele, millega meil kõigil on loomupärane ühendus olemas. Me lihtsalt ei julge sealt tulevaid sõnumeid alati kuulata või ei oska me ennast õigesti häälestada kõikide nende segajate keskel, mis tavatasandil meie energiavälja lakkamatult kõikvõimaliku informatsiooniga „pommitavad“.

Mõnikord on meie elus olukordi, kus vajame väga konkreetseid juhiseid. Näiteks oleme valiku ees ning meil on vaja aru saada, millises suunas tuleks edasi minna. Me võime eksida, kui lihtsalt oma tunnetust usaldame, sest tunnetus on energiataju, mis toimib enamasti horisontaaltasandil, ning sellesse voogu võivad sisse sõita kõiksugused välise maailma programmeeringud ja ka teiste inimeste soovid ja ootused. Sageli on need mõjutajad kellegi üsna juhuslikud, ent tugevad kinnismõtted, mis meie tunnetust kallutada võivad. Just seepärast ongi vertikaalne sirutumine kõrgeima teadvuse suunas see, mis  aitab meil aru saada, mis on tegelikult meie jaoks õige ja vajalik. Ja mõnikord võib see „õige“ olla üsna ootamatu ja väga üllatav.

Iseenesest on kanaldamine suhteliselt lai mõiste, kuid antud kontekstis pean ma kanaldamise all silmas väga puhast kontakti Algallika teadvusega ja selle lõputu kosmilise tarkuse varasalvega, mis asub ühtsusteadvuses. Kui me ei ületa kanaldamisel polaarsuses toimiva teadvuse tasandit, võime sattuda probleemide otsa ning ligi tõmmata olevusi, kes üksnes suurendavad meie segadust. Seepärast tuleb meil alati taotleda, et suhtleksime kanaldades kas iseenda kõrgeima olemusega või selliste sisetasandi õpetajatega, kes juba toimivad ühtsusteadvuses. Sellised õpetajad on valgustunud olendid, kosmilised meistrid, kelle taotluseks on alati polaarsetesse maailmadesse kehastunud olendeid edasi aidata. Ühtsuseolenditel ei ole kunagi mitte mingisuguseid muid agendasid. Nende ainuke taotlus on aidata meil avada see võimas potentsiaal, mis on meie sees peidus.

Seega on kõige turvalisem taotleda kanaldamisel ühendust omaenda Allika Minaga – meie individuaalse teadvuse kõige kõrgema ja puhtama väljendusega, kes ei ole mitte kunagi Algallikast eraldunud. Meie Allika Mina võib näidata end väga kirka ja särava energiaolendi kujul ning tema tervendavat kohalolekut tajume siis otsekui kontakti toetava sõbra või armastava vanemaga. Kuid ühendus temaga võib manifesteeruda ka kehatasandi kogemusena, kus tajume oma keha piire esmalt avardumas ning seejärel lahustumas lõputusse kosmilisse ilmaruumi.

Aga loomulikult võime nii teoreetiliselt kui praktiliselt kanaldada ka kõikvõimalikke polaarse teadvustasandi olendeid. Kuid seda te ei saa õppida minu juures. Siiski, kui see on juba teie kogemus ja osa teie teekonnast, on ka sel puhul ühenduse loomine omaenda kõrgeima olemusega ehk Allika Minaga teie jaoks erakordselt oluline. Nii saate, suheldes nähtamatute olenditega, olla ise nende teejuht ja õpetaja ning mitte asetada neid olendeid enesest kõrgemale. Kuid niikaua, kuni see tundub kättesaamatu, on tõesti soovitav suhelda üksnes nende valgusolenditega, kes on juba meistrid, ning te tunnete nad ära väga toetava, julgustava ja armastava energia järgi, millega nad teid ümbritsevad, kui neid kanaldama asute. Samuti võite üsna julgelt kanaldada ka väga kõrgetelt ja puhastelt tasanditelt tulevaid ingleid ja peaingleid – ühesõnaga olendeid, keda te juba eelnevalt täielikult usaldate.

Veel üks huvitav asi kanaldamise juures on see, et Algallika energia, millest me ammutame teadmisi ja mis võib avaneda meie jaoks informatsioonina, on sisuliselt seesama energia, mida kasutame tervendamisel. Kui olete tervendajad, näiteks Reiki kanalid või kui tervendate Kõrgema Tahte kiirtega ja/või Algallika valgusega, siis lasete nii tervendamisel kui sõnumite vastuvõtmisel endast läbi üht ja sama energiat. Seega, kui olete juba kogenud Algallika valgusele ja armastusele kanaliks olemist tervendamisel, siis tegelikult te juba oskate kanaldada. Teil tuleb lihtsalt õppida seda sama energiat informatsiooniks ümber tõlgendama.

Algallikast tulvavas valguses on niivõrd palju erinevaid tasandeid, infovälju ja informatsioonikihte, et igaüks, kes meist Algallika energiat vastu võtab – kas teadlikult või ebateadlikult –, võib tõlgendada neid välju erinevalt. Algallika valguse voos on kogu universumi tarkus olemas ning sõltub juba meist, mida me suudame vastu võtta ja kuidas me selle sõnasse paneme. Sageli on nii, et meie vaimsed teejuhid, kaitseinglid ja valgustunud esivanemad ja kõikvõimalikud muud vaimsed toetajad siseplaanides tahavad meile anda väga palju, ent meie suudame sellest vastu võtta vaid imeväikese osa.

Ka on õigete sõnumite vastuvõtmise, usaldamise ja nende järgi toimimise ees palju takistusi – loogika, hirm, laiskus, liiga suured ootused või väga suur soov midagi kiiresti saada või ära lahendada, samuti kõikvõimalikud kired ja ka vastumeelsus millegi suhtes, st, meie eelarvamused. Kuid kui proovime keerulises olukorras loogikaga otsuseid teha, võime sattuda vahel aastakümneteks täiesti vale raja peale ekslema. Kanaldamine seevastu võib aidata leida teed, mis viib halbade valikute labürindist välja. Need inimesed, kes juba kanaldada oskavad, on ilmselt kõik kogenud, kuidas olulise valiku hetkel saabub universaalsest teadvusest juhend, mille peale muidu üldse tulnud ei oleks. Ja kui selle juhise järgi toimida, siis juhatab see ka täiesti väljapääsmatuna või ebamugavana tundunud olukorrast välja. See on siis üks oluline põhjus, miks kanaldamine on teatud elusituatsioonides väga vajalik.

Aga võib-olla ei ole teie elus praegu keerulisi olukordi, sest sündmused kulgevad rahulikult ning te otseselt ei tahagi midagi eriti teada, sest te ei taha niisama oma tulevikus tuhnida. Te võite isegi tunda, et hoopis põnevam on ära oodata, mis tulevik toob, ja lasta elul ennast üllatada. Aga sellegipoolest soovite te oma elu rikastada – võtta vastu rohkem inspiratsiooni ja energiat, mille abil oma projekte ellu viia ja oma unistusi teostada. Võib-olla soovite avaneda tervendavale energiale nii enda kui teiste tervendamiseks ning ka sel puhul on kanaldamine oluline osa sellest. Kanaldamine ei pruugi siis väljenduda niivõrd sõnadena, vaid pigem sisemiste piltide või inspiratsioonitulvana. Näiteks neil, kes tegelevad kunstiga, aitab kanaldamisel kogetav energiavoog oma loomingut uuele tasandile viia. Te tunnete loomisprotsessist suuremat naudingut ning olete rohkem kaitstud ka igasuguste väliste energiate eest, mis muidu horisontaaltasandil teile lakkamatult sisse sõidavad. Ja see on inspireeriv ka teiste jaoks, kes teie loominguga kokku puutuvad, sest nad saavad kontakti – vähemalt alateadvuse tasandil – selle sama tervendava energiaga, mida olete kanaldamise käigus oma loomingusse ankurdanud. Nii on inspiratsioonivoost abi mis tahes loomingulise tegevuse puhul – olgu see sõnaline või pildiline või veel mingil muul viisil toimiv. Kui inspiratsioon tuleb teie kõrgemast olemusest, siis on selle mõju nii teie enda kui ümbritseva maailma jaoks väga tervendav.

Ja kolmas põhjus kanaldamiseks võib olla see, et teid tabab hirm või ebakindlusepuhang seoses kogu maailma tulevikuga. Ka siis võib kanaldamisest palju abi olla – juhul kui loote ühenduse kõrgeima allikaga. Sest Algallika südamest tulvav energia ja informatsioon aitavad meil alati mõista, miks vahel väga negatiivsed sündmused aset leiavad ning millised protsessid, olles suurema muutuse osad, ka välise hirmu ja segaduse varjus ikkagi paremasse tulevikku teed rajavad. Siiski tuleb meil endal see parem tulevik valida ning ka oma energia sellele vastavalt ümber häälestada. 

Lõpetuseks kordan veel kord, et kõige turvalisem on kanaldamisel taotleda ühendust omaenda kõrgeima olemuse ehk Allika Minaga – oma võimsa Mina Olen Kohalolekuga – ning paluda oma individuaalse teadvuse kõrgeimalt väljenduselt sõnumeid ja juhendamist. Meie Allika Mina juhatab meid edasi algoleku puhtusesse ja universaalsesse teadvusesse ning sealt võime leida ka peidetud ukse, mis viib meid ühte imelisse paika, kus on energia kujul olemas vastused kõikidele probleemidele ning ravi kõikidele haigustele. Kui õpime nende energiatega kontakti looma, suudame neid vajadusel ka kristallidesse ankurdada – et lahendada mõnd füüsilist, emotsionaalset või mentaalset takistust oma tõelise potentsiaali avaldumise ees. Sest kui vaatleme seda reaalsust siin kui illusiooni või unenägu, siis näeme, et kõike on tõepoolest võimalik muuta – olles vahendajaks Algallika energiale ja kohalolekule. neljapäev, 23. märts 2017

Kristallikomplektid ja universaalne „ravimiladu“ sisetasanditel

Riina Grethiel
Kristallid on meistrid kivimite hulgas ning vaimsest vaatepunktist on nad omamoodi teadvusekandjad, mis vahendavad Algallika tervendavaid omadusi. Erinevatel kristallidel on erinevad ülesanded: ühed aitavad meil häälestuda sõnumite vastuvõtmisele, teised abistavad tervendava energia vastuvõtmisel ja kehasse ankurdamisel, kolmandad aktiveerivad meie enesetervenduslikke võimeid, neljandad pakuvad kaitset ja tugevdavad energiavälja. Kogu see värvide küllus, sära ja peegeldused ning sisemised vikerkaared, mis paljusid kristalle nii kauniks teevad, on vaimse energia nähtavaks saamine maisel tasandil. 

Kristallid toetavad ka meie naasmist puhtasse teadvusesse, aidates meil luua kontakti iseenda kõrgeima olemusega. Nad tervendavad mitmesuguseid probleeme ja ebakõlasid ning on abivahendid mälu säilitamisel, tähelepanu keskendamisel ja fookuse hoidmisel. Eriti suur abi on neist siis, kui meil on vaja hoida fookust korraga mitmel asjal  näiteks nii tervendava energia vastuvõtmisel, südame avatusel kui ka kaitsel. 

Kristallidest on võimalik teha komplekte, mille abil saame luua võimsaid, uute tervendavate omadustega kivide kooslusi. Komplektide puhul võimendavad erinevad kristallid üksteise tugevaid külgi ning omandavad üheskoos tegutsedes täiesti uue väe. Kui üksikut kristalli võib kasutada mitut moodi ja erineval otstarbel, siis kristallikomplektides antakse kristallidele üks kindel ülesanne ning nende sisemine energia fokusseerub just selle ülesande täitmisele. 

Kristallikomplektid hoiavad alal neile pandud programmi – energiat, mis pärineb väga kõrgelt teadvustasandilt. Komplekte on võimalik teha peaaegu iga probleemi leevendamiseks, kuid selleks tuleb meil ühendada kristallid ühe erilise tasandiga universaalses teadvuses, kus asub energeetiline "ravimiladu", mis peidab endas lahendusi peaaegu kõikidele probleemidele ning vastuseid väga paljudele küsimustele. 

Kui sooritada valguskeharännak läbi pea kohal asuva tähevärava tšakra ülespoole, leiate sealt lõputu ilmaruumi. Seal on tähed ja tähesüsteemid ning nad kõik kiirgavad välja eri omadusi, erinevaid kvaliteete ja tervendavaid energiaid meie maailma. Need tähed ei ole seal päris sellised, nagu nad selgel ja tähisel ööl füüsilisele silmale paistavad, vaid ilmuvad kui elavad olendid. Üheskoos moodustavad tähtede grupid aga veelgi suuremaid ja säravamaid valgusolendeid, kes on kõik väga rõõmsad, kui me nendega ühendust luua soovime. Nad ütlevad, et näeme neid taevakehadena, sest nad teevad end nähtavaks läbi tähtede, kuu ja päikese, ehkki on tegelikult midagi enamat. Siseplaanides ilmuvad nad otsekui muusika, värvid ja kaunid geomeetrilised mustrid – voogava ja harmoonilise tervikuna. Nii nagu Maa-Ema on ka nemad elavad olendid, kes vahendavad meile Algallika kohalolekut ja selle erinevaid omadusi. 

Nagu öeldud, leiame universaalsest "ravimilaost" lahendusi igale probleemile ja ebakõlale. Õige energia ilmub meile siin valgusleegi kujul, mida saab seejärel ankurdada sobivasse kristalli või kristallikomplekti. Sel viisil saavad kristallidest ilmaruumi tervendava energia hoidjad ja säilitajaid, mis aitavad meil lahustada mitmesuguseid füüsilisi, emotsionaalseid ja mentaalseid takistusi meie tõelise potentsiaali avaldumise ees. Abiks on ka see, kui õpime vaatlema seda reaalsust siin rohkem illusiooni või unenäona, sest siis on meil lihtsam mõista, et väga paljusid asju siin maailmas on tõepoolest võimalik paremaks muuta – kui vaid toimime kooskõlas oma kõrgeima olemusega ning avame me end Algallika tervendavale energiale ja kohalolekule. pühapäev, 12. märts 2017

Meie muistse pärandi meenutamine kui väe tagasivõitmise teekond

Riina Grethiel

Minevikupärandi meenutamine ja lahtimõtestamine on oma juurte taastamise ja väe tagasivõitmise teekond. See on väga oluline, sest kuigi meie pärandis säilinud tarkus on kodeeritud, ei jää see oma sügavuselt sugugi alla kõrgvaimsetele õpetustele, mida tuntakse teistes traditsioonides, näiteks budismis või taoismis. Meil tuleb vaid õppida seda sügavat tarkust sisaldavatest sümbolitest taas aru saama, sest mõned sümbolid meie rahva pärandis varjavad endas ääretult võimast ja kõrgsageduslikku energiat, millel on tervendav ja ülendav toime ka tänapäeval. 

Kui vaatleme oma elustiili lääne inimestena, siis näeme, et oleme tänapäeva kultuuri lahutamatud osad, täielikult kaugenenud ja eemaldunud loodusest – vähemalt sellises vormis, nagu see muistsele inimesele avatud oli. Ja enamikul meist (ma ei saa küll rääkida teie kõikide eest) ei ole ilmselt ka vana talukultuuriga olulist sidet. Võib-olla osadel teist on maamajad ja te hoolitsete aia eest, võib-olla kasvatate köögivilju. Aga see lahutamatu side planeediga, mis oli meie esivanematel, on tänapäeva inimese elus kaotsi läinud. Me võime seda taga nutta, ehkki sellest ei ole kasu. Pigem tuleks meil keskenduda sellele, millised on praeguse aja eelised ja võimalused. Ja kõige tähtsam eelis tänapäeval on info kättesaadavus, mis on väga suur kingitus. Varem puudus inimestel võimalus näha neid õpetusi, mida nende keskkonnas küll põlvest põlve edasi anti, erinevatest vaatepunktidest ning võrrelda oma pärandit teiste kultuuride ja traditsioonide teadmistega. Kuid praegune aeg on globaalse ühinemise aeg, kus erinevate kultuuride kõige väärtuslikumad teadmised ja tarkus on meile kättesaadavad. Nii saavad erinevad kultuurid kokku meie enda sees, meie enda elus. 

Paljud teist tegelevad India, Hiina või Tiibeti usunditega, New Age’iga, kristallidega, tervendamisega – mitmete erinevate õpetustega. Paljud neist teadmistest on imporditud siia, kasvõi kõikvõimalikud meetodid, kuidas töötada kristallidega. Eestlased armastavad kristalle ning selle põhjuseks võib olla tugev tõmme Maa sisemuses peituva väe ja tarkuse poole, mis oli ka meie esivanematele omane. Enamik meist on õppinud veel palju teisigi tehnikaid ja praktikaid ning puutunud kokku kõikvõimaliku vaimse informatsiooniga. Just seepärast ongi väga oluline kogu see teadmine ja tarkus, mida oleme kogunud ning millel on meie jaoks väärtus, ühendada selle konkreetse rahva pärandiga, meie esivanemate tarkusega. Sest alles see annab tegeliku mõõtme meie vaimsele teekonnale ning ankurdab meid vaimsete püüdlejatena siia, selle rahva hulka, sellele maale. Meie vaimne tee ja kuhu me välja jõuame on oluline mitte ainult meie isikliku edasimineku seisukohast, vaid ka meie rahva arengu seisukohast, sest siinsed muistsed õpetusliinid on läbilõigatud ja katkestatud ning neid on vaja taastada. 

Meid toetatakse selles protsessis, sest valgustunud esivanemate kohalolek on energiatasandil täiesti reaalne. Nad tulevad hulgakesi ja ümbritsevad meid ringina, ehkki oma meditatsioonides olen näinud ka kolme naist, kes mõni aeg tagasi tulid mulle ütlema, et kõik see, mis ärkamisajal jäädvustati, tuleb ümber hinnata ja ümber tõlgendada. Sest sellisel kujul, nagu meie pärand kristluse mõjul tookord käsitlemist leidis, ei toida inimeste vaimu tõeliselt ega edastada seda, mida see rahvas siin tegelikult teadis. Praegusel kujul ei ühenda meie minevikupärand meid päris õpetustega, päris vaimsusega. Enamik tõlgendusi on kas liiga pinnapealsed või liiga akadeemilised ning tulemuseks on see, et vaid üsna väheseid üldse huvitab meie muistne pärand. 

Ent kui me ei soovi olla ebemed tuules ega vooluga kaasaminevad lehekesed jõevoolus, on meie jaoks oluline vaadata sügavale enda sisse – sinna, kus asuvad meie muistsed juured. Ja me võime avastada, et kui tungime läbi neist looridest ja katetest, kogu viimaste aastatuhandete võitlusest ja segadusest ning ka tavamaailma arusaamast selle kohta, missugune meie minevik oli, siis näeme endalegi üllatuseks erakordselt suurt valgust. See valgus tuleb meie esivanematelt, kes olid valgustunud, ehkki nad ennast ise niimoodi ei nimetanud, sest nende jaoks ei olnudki mingit vastandumist valgustunud ja mittevalgustunud oleku vahel. Nad elasid täiuslikus kooskõlas planeediga ja ka oma vahetu ümbrusega, samuti kogu kõiksustervikuga – kosmosega, tähtedega, päikese ja kuuga ning kõikide puude, loomade, taimede ja mineraalidega; kõige sellega, mis jääb jalataldadest allapoole ja kõige sellega, mis jääb peakohale, ning nad ei vaadanud taevast ja maad kui üksteisest lahutatud nähtusi, vaid see kõik oli nende jaoks üks suur ja terviklik ilmaruum – ilm ise. 

Eesti vanades lauludes ja lugudes on tähtis koht nii ilmal kui ilmatütardel ehk kõiksustervikuga kooskõlas olevatel naistel või omamoodi preestrinnadel, kes oskasid mediteerida ja kes meie muistset traditsiooni enese sees edasi kandsid. Näiteks istub laulu „Ilmatütar“ minategelane otse ilma ääre peal ja vaatab üksisilmi taevasse ega tule koju, kui teda kutsumas käiakse. Ometi saab ta otsekui maagilisel teel kõik oma tööd ja toimetused tehtud, sest on vahetus ühenduses selle lõputu jõuga, mida võime nimetada Suureks Jumalannaks või puhtaks ürgolekuks, kus ei olegi polaarsusi. Jumalannaks teeb ilmaruumi eelkõige see, et kogu olemasolu sünnib Temast. Ta ei loo ega konstrueeri maailma, vaid kõik lihtsalt ilmub Temast ilma pingutuseta. 

Ja see ilmaruum on meile tänaseni kättesaadav. Seda täidavad lihtsalt teised nähtused, teised dekoratsioonid kui muistsel ajal. Enamik meist elab linnakeskkonnas, meie ümber on majad ja autod ja palju inimesi, mitte enam niivõrd palju loomi ega loodust, vaid me elame inimeste keskel nagu suures sipelgapesas või mesilastarus. Siiski on ka praegusel ajal kõikjal meie ümber energia, sest ükskõik kuhu või mille taha me vaatame, igal pool on see puhas ürgolek, Kõiksuse Ema, kellest kõik on ilmunud või kelle "kehast" asjad ja tarbeesemed on valmistatud. Me võime Teda nimetada ka Maa-Emaks, ehkki Maa-Ema võib olla piirav mõiste tänapäeva inimese jaoks, kelle meelest Maa on vaid väga väike osa  kosmosest. 

Soomlaste eeposes „Kalevala“ nimetatakse Suurt Ema Ilmatariks. Siiski taandab kogu see lugu, mis seal Ilmatari ümber keerleb, Ta vaid üheks paljudest jumalustest, aga kui minna selle kõige taha – nende mõistete, tähenduste ja seoste taha –, siis on ka seal lõputult võimas kohalolek, lõputult võimas energia, Algallika enda valgus. Kristluses nimetatakse Teda Jumalaks, taoismis Tao’ks, budismis Suureks Tühjuseks või rigpaks ehk iseenesest teadlikuks teadvuseks – lõputuks kosmiliseks kohalolekuks. 

Üks võimas pühitsetu, kes on meie rahva hulgas elanud, oli Friedrich Reinhold Kreutzwald. Tema sõnumeid ei ole alati mõistetud, sest kui ta pani Õpetatud Eesti Seltsi palvel kirja eepose „Kalevipoeg“, siis oli see pigem diagnoos meie rahvale, mitte aga ravim. Pole mingi saladus, et see eepos ei ole meie rahvast ülendanud, vaid on alati osutanud probleemidele – eelkõige juurte kaotuse teemale, mis sümboolselt väljendub Kalevipoja jalgade mahalõikamises tema enda mõõga poolt. „Kalevipoeg“ on kirjutatud vaid väliselt kangelasloona, sisuliselt teeb see aga nähtavaks egorajale asunud meesaspekti languse teekonna, mille põhjuseks on kaugenemine Suurest Jumalannast ja koos sellega esivanemate pärandist tervikuna. See väljendub Tarkuseraamatu äraandmises, samuti väe kuritarvitamises, mis leiab aset päris mitmel korral. Me näeme ka, kuidas selles loos mees- ja naisenergiad kuidagi omavahel kooskõla ei leia ja see on nii eestlaste „Kalevipojas“ kui ka soomlaste „Kalevalas“ üks keskseid teemasid. 

Kuid lisaks eeposele on Kreutzwald kirja pannud ka hulgaliselt muinasjutte, kus ta üritas leida teed tervenemise juurde. Paljud tema muinasjutud peidavad endas lahendusi ja võtmeid ebakõlade ületamiseks. Ja kui ka „Kalevipoeg“ ei näita meile tervendamisteed, vaid üksnes haigust, mille põhjuseks on muistsest pärandist kaugenemine, siis muinasjuttudes sirutavad valgustunud esivanemad läbi aja ja ruumi meile oma abistava käe. Nad õpetavad, kuidas saada kontakti kauge mineviku kuldajastu energiaga ning näitavad, et üks tee puhtale teadvustasandile leiab aset nende sümbolite uurimise teel, mis on kunagi väga ehedal kujul puhtast algolekust ilmunud ja vastuvõtjate poolt ühel või teisel kujul mõne kunstilise väljendusvahendi abil jäädvustatud. Sellised sümbolid on teetähised, mis on otsekui märkidena maha jäetud, et meil oleks võimalik leida tagasiteed selle juurde, mida kord teati ja kogeti. 

Ja paljud sümbolid viitavad kogemusele – kontaktile selle lõputu väe ja valgusega, mis on tõesti siinsamas, igal pool, meie sees, meie ümber, kõiges, mis olemas on, igas meie rakus, aga ka väljaspool meid. Kui saame sellega taas kontakti, siis kõik avaneb meie jaoks ja kõik vastused on kättesaadavad. Me mõistame, kuidas oleme kõik ühenduses üksteisega ja oma esivanematega, ning näeme, missugune vägi juhatab meid edasi tulevikku – nii meid inimestena meie isiklikku tulevikku kui ka kogu rahva ja inimrassi tulevikku ehk sinna, mis kogu inimkonda ees ootab. Ja me näeme väga selgelt, et see rada, mille peal inimkond on juba tuhandeid aastaid, kümneid tuhandeid aastaid, on isekuse rada ning meil tuleb sellelt maha astuda. Meil tuleb valida kõrgem ja puhtam tulevik, kuid selleks tuleb meil õppida selgeks viisid, kuidas ühineda oma suurema olemusega ja olla need, kes me tõeliselt oleme. 


18. märtsil 2017 toimub TALLINNAS

SEMINAR
ÜRGOLEK, VAIMULEEK JA ESIVANEMAD
Ehk kuidas avada meie muinaspärandisse talletatud juhiseid
meditatsiooniks, sõnumite vastuvõtmiseks ja vaimseks enesearenguks