pühapäev, 11. juuni 2017

Eelmistes eludes kogutud tarkuse meenutamine aitab meil mõista ka esivanemate pärandit

Riina Grethiel 

Eelmiste elude mõistmise abil leiame leevendust keerulistele probleemidele ning avastame toimivaid lahendusi väga mitmekihilistele väljakutsetele oma praeguses elus. Kuid lisaks eelmistest eludest pärit negatiivse mõju neutraliseerimisele on võimalik eelmistesse kehastustesse kiigates kontakti saada ka eneses uinuva potentsiaaliga – oma tugevate külgedega ning mitmesuguste võimete ja oskustega, mida me oma minevikueludes valdasime. Hea uudis on see, et seda positiivset ja toetavat mõju saab eneses äratada ning ka oma käesolevasse ellu ankurdada. Seega, kui taasavastame oma eelmiste elude tugevad küljed ja ununenud oskused, võime neist ammutada palju väge, tarkust ja eneseusaldust. 

Eelmisi elusid meenutades äratame oma hingemälu, kuid lisaks sellele on oluline ühendada hinge poolt kogutud tarkus ka selle konkreetse rahva pärandiga, kelle hulka oleme kehastunud – meie esivanemate tarkusega, mis elab meie rakkudes. Alles see annab sügavama mõõtme meie vaimsele teekonnale ning ankurdab meid vaimsete püüdlejatena siia, selle rahva hulka, aidates ka kogu rahval vaimselt edasi liikuda. 

Tänapäeva postkristlikus maailmas on segunenud paljud erinevad traditsioonid ja õpetused. Eestissegi on toodud mitmesuguseid tarkusi, mida on püütud siia ankurdada. Kuid võõrastes traditsioonides leidub alati sümboleid ja dogmasid, mis ei hakka siin päriselt tööle. Meie valgustunud esivanemad seevastu oskasid läbi lõigata näivuse pealispinnast ning tungida asjade ja nähtuste tuumani – Algallikani, mis on lõputu ja igavikuline, ent leitav siitsamast ning kõikjalt ja kõigest. Lisaks sellele tundsid nad meetodeid, kuidas muundada rasket ja ebakõlalist oma elus puhtaks ja kasutatavaks energiaks, ehkki selleks ajaks, mil meie muistset pärandit kirja panema hakati, olid need iidsed teadmised juba unustuse hõlma vajumas. Alles olid vaid sümbolid, mida meil tuleb nüüd uuesti lahti mõtestada, et neis olevat tarkust taas meie rahva kollektiivsesse teadvusruumi integreerida. Et neid õpetusi endas elustada, on abiks eelmistes eludes õpitu ehk hingemälu, samuti meie rakumälu, mis ulatub kaugetesse kuldajastusse ja veel kaugemalegi – kosmilistele tasanditele. 

Selle tarkuse elustamise teekonnal puutume kokku ka baastakistustega, mis pärsivad kogu inimkonna edasiminekut. Neid baastakistusi võib vaadelda kahetasandilise loorina, millest üks koosneb emotsioonidest ja teine minevikutraumadest. Nimetatud loorid varjavad meie eest tõelist reaalsust ja varjutavad ka meie loomupärast selgeltnägemisvõimet. Esimese loori moodustavad emotsionaalsed energiad, mis takistavad Algallikaga otseühenduse loomisel. Need emotsioonid on viha, klammerdumine, rumalus (lootusetuse, depressiooni või apaatia tähenduses), samuti ülbus ja ahnus, aga ka kadedus ning hirmud ja kahtlused. Kõik need liigituvad emotsionaalsete seisundite alla, millest läbiminek ja mille transformeerimine vallandab väga võimsa armastuse ja valguse energia. See on universaalne teekond, mida võib õppida ükskõik millises traditsiooni raames. Aga kui soovime emotsioonide tasandist veelgi sügavamale minna, siis jõuame järgmise kihistuseni, mida nimetatakse „teiseks looriks“, ning see on seotud traumadega – nii isiklike traumadega, mis on pärit lapsepõlvest või eelmistest eludest, kui ka traumadega, mis võivad olla seotud kogu meie rahva läbielamiste ja karmaga.

Traumade kihistusega tuleb varem või hiljem tegeleda ja selle loori läbistamine on väga tähtis. Et töötada oma emotsioonidega, võime toimida kui kosmilised kodanikud ja antud teelõiku ka kodust eemal läbida. Aga selleks, et viimasest kihistusest, nn traumadeloorist tõeliselt läbi pääseda, on meil vaja saada ühendust sellega, mis meie rahvaga siin konkreetsel maal on toimunud ning see enda sees ära tervendada. Nimelt on meil vaja luua ruum selle konkreetse alateadvusekihistusega tegelemiseks, mis toetub piltidele, muinasjuttudele ja mütoloogiale. Just seda ruumi saame me kasutada, et välja selgitada, mis on see, mis meid nii rahvana kui üksikisikuna kõige rohkem takistab, aga ka inspireerib ja edasi liikuma innustab. 

Et traumadeloorist läbi tungida ja seda tervendada, on meil vaja hakata oma minevikupärandit mõistma ja mäletama, samuti tuleb meil seda enda kui tänapäeva inimese jaoks ümber tõlgendada, nii et see iidne teadmine meie elus tööle hakkaks ja meid tõeliselt ülendaks. See on täiesti võimalik, sest esivanemate pärand on oma olemuselt väga kirgas ja värviküllane elav energia, mis pole kuhugi kadunud, üksnes unustusehõlma vajunud ... 


Elupuuviljad loomislaulus, 2016


Vt ka:ehk tarkuse ja loomisväe äratamine 
nii meie hingemälus kui ka rakumälus

Riina Grethieli seminar
17. juunil 2017 Tallinnas

Selle märgilise seminari eesmärgiks on toetada teie kõrgeima olemuse avaldumist kehatasandil (ehk igapäevaelus) ning võtmeks on siin nii hingemälu kui ka rakumälu aktiveerimine, et minevikus omandatud tarkus võiks selgemalt meenuda ja näidata teed kõrgema tuleviku loomisel – nii isiklikul kui ka laiemal, kogu rahvast hõlmaval tasandil. Esmakordselt vaatleme esivanematega seotud erilisi ja ürgseid lindjumalusi ning uurime, kuidas nendega ühendust luua saaks, nii et esivanemate tõeline vägi meis kõigis taas ärgata võiks ... Meie igavikuline olemus ning valgus, mida võtame vastu kosmilisest teadvusest ja valgustunud esivanematelt, loovad üheskoos meie taevase vikerkaarekeha, mis hõlmab kõike ja kõiki ning aktiveerub siis, kui äratame nii oma rakumälu kui ka hingemälu – meenutame oma rahva muistset pärandit ja ühendame selle oma eelmistes eludes omandatud tarkusega.